I april skrev tidningen om det expanderande modulhusföretaget som flyttade till före detta Wattenskärtekniks lokaler mellan Skillingaryd och Vaggeryd. På gårdsplanen har det stått moduler i skiftande form och färg. För en tid sedan kom också nyheten att Zenergy planerar att bygga och hyra ut bostäder i kvarteret Illern i Skillingaryd.

Fakta: Zenergy

Allmänt: Startade 2009 och flyttade I början av 2016 till Skillingaryd. Tillverkar zip-element s..

Fakta: Zenergy

Allmänt: Startade 2009 och flyttade I början av 2016 till Skillingaryd. Tillverkar zip-element som ingår i företagets byggbodar, bomoduler eller säljs separat. Omsätter cirka 50 miljoner kronor.

Antal anställda: Cirka 60, inklusive 13 tillsvidareanställda och inhyrda beroende på beläggning.

Ledning/ägare: Vd Olle Magnusson, ordförande Michael Lindström.

Största kund: Skanska, där Zenergy är huvudleverantör av byggbodar. Nässjö kommun ska hyra moduler till en skola.

Största konkurrenter: Moelven och Flexator.

Vd Olle Magnusson berättar att man sedan flytten har fördubblat antalet anställda och nu är uppe i 13 tillsvidareanställda. Beroende på beläggning i fabriken tar man dessutom, via två bemanningsföretag, in uppemot 50 personer ytterligare.

— Vi gör som resten av bygg-Sverige, främst av kostnadsskäl, men även för att få tag på kompetent personal. Vi driver också ett projekt med kommunens näringslivsråd för att få ungdomar intresserade av byggindustrin och visa vad den erbjuder, säger Olle Magnusson.

Ja, vad är det då som produceras?

— Vi erbjuder smarta, energisnåla och kostnadseffektiva lösningar. En viktig skillnad mot många andra produkter är beständigheten mot brand, vilken har visats bland annat i tester med räddningstjänsten, berättar vd:n.

Annons

Det började med byggbodar, där man nu har 17 olika varianter att erbjuda. Från byggbod är steget nära till ”penthouset” – en liten, lätt, lägenhet som kan placeras ovanpå en större byggnad. Samma små lägenheter/hus skulle också – i form av Attefallshus – kunna placeras på en privattomt och generera extrainkomster till fastighetsägaren. Eller ställas på rad, med en korridor emellan, eller på höjden och bli till student- eller flyktingboende.

Det är självklart inte likadana moduler som används i alla tillämpningarna, men principen gäller. Och troligen blir det också bomoduler som kombineras ihop i Skillingaryd.

— Vi samarbetar också med Chalmers för lösningar med 8-våningshus, berättar Peter Koski.

Hur lång tid tar det att sätta upp byggnaderna?

— Förutsatt att VA och annan infrastruktur finns framdragen går det på 1,5 vecka – inklusive markberedning. Att få själva byggnaden på plats tar bara ett par dagar.

Vad är de största flaskhalsarna?

— Den främsta just nu är att många inte känner till oss och att vi har få referensobjekt – speciellt bostäder och skolor. En annan är affärer med kommuner som, på grund av överklaganden, kan ta lång tid.

Att bygga en ”vanlig” lägenhet kan kosta 25 000–35 000 kronor per kvadratmeter och år. Vad blir byggkostnaden för era lägenheter?

— Projektet i Skillingaryd är beräknat till 18 600 kronor, vilket inkluderar såväl tomtkostnad som markarbeten.

Att fråga om framtidsplaner för fabriken känns lite överflödigt, med tanke på att det mesta tycks vara i startfasen, men vi gör det ändå?

— Det finns fortfarande plats att expandera i den nuvarande fabriken, där vi har spenderat miljoner på ventilation och fjärrvärme. Söderut ägs marken av Stacke, men vi har köpt en yta på 10 000 kvadratmeter i norr, som till att börja med ska användas för uppställning av färdiga moduler – vi har en stor beställning på gång, berättar Peter Koski.