Bostäderna ska bli ett så kallat trygghetsboende. Det betyder att man hyr lägenheterna precis som vanligt men att det finns gemensamma utrymmen. Det kan matsal, lokaler för möten eller exempelvis ett gym. På trygghetsboende ska det också finnas en värd eller värdinna.

En majoritet av politikerna beslutade på sammanträdet i tisdags, att det blir Asplunds Bygg som får bygga trygghetsboendet.

Varför ville ni inte ha det förslag som tjänstemännen föreslog?

Annons

— De tre förslag som var kvar var alla bra. Men det viktiga är hur hyresgästerna får det när boendet är klart. I det förslag som vi inte gillade fanns de gemensamma lokalerna i en separat byggnad. Men i Asplunds förslag finns de gemensamma utrymmena i varje hus så att man slipper gå ut, säger Hanns Boris (KD), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

Politikerna gillade också priset, hyresrätterna ska kosta mellan 1 400 och 1 500 kronor per kvadratmeter.

Finns det en efterfrågan på lägenheter i trygghetsboende?

— Vi har en åldrande befolkning och det finns en efterfrågan idag men det kommer att öka, säger Hanns Boris.

För att få statligt bidrag till ett trygghetsboende är regeln att hyresgästerna inte får vara yngre än 70 år.

Rent formellt beslutar politikerna i tekniska nämnden att Asplunds Bygg får markanvisningen på Hisingstorp vid sammanträdet i december.