Trots att bostadsbyggandet ökar räcker bostäderna inte till. I år uppger 240 av landets 290 kommuner att de har brist på bostäder. Det framgår av svaren från den enkät som Boverket varje år ställer till landets kommuner.

Framför allt är det unga och nyanlända som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Annons

Gnosjö och Aneby är två kommuner med liknande förutsättningar där bostadsbyggandet förväntas gå trögt de kommande åren. Enligt Anebys kommunalråd, Lars-Erik Fälth (C), är det framför allt finansieringen av lägenhetsprojekten som är den stora stötestenen. I dag är det ofta svårt för företagen att låna det kapital som krävs, säger han.

Vad behövs det för stimulansåtgärder?

— Jag vet inte om det hjälper med stimulansåtgärder. Historiskt har det funnits ränteavdrag och andra stimulansåtgärder. Jag tror att man måste hitta enklare modeller som gör att man kan bygga billigare, säger Lars-Erik Fälth.

I årets enkät har samtliga kommuner i länet svarat att de har brist på bostäder i centralorten. Men på många håll i länet är bristen även påtaglig i kommunernas övriga delar. I länet är det bara Habo, Vaggeryd, Eksjö och Tranås som uppger att de har balans på bostadsmarknaden i övriga kommunen.

Och bättre lär det inte bli framöver. I enkäten svarar alla kommuner utom Värnamo att det kommer att råda fortsatt brist på bostäder i centralorten även om fem år. Störst förväntas bostadsproduktionen bli i Jönköping. Under 2016-2017 förväntas residensstaden stå för mer än hälften av allt bostadsbyggande i länet. Prognosen för övriga kommuner listas i tabellen eller i bildspelet här intill.