500-600 i kön till det kommunala bostadsbolaget är ungefär lika många som antalet befintliga lägenheter i Habo Bostäder just nu. Nu ska bolaget först påbörja ombyggnadsprojektet på Malmgården, som i en första etapp innebär 17 nya lägenheter.

— Vi kommer också att titta på ytterligare objekt som skulle kunna starta under året, och då handlar det om 35 lägenheter. När det gäller de 100 nya lägenheterna på fyra år har vi inte kommit lika långt, säger Bengt Fransson.

Han säger dock att det finns flera möjliga tomter att bygga på. En av dem, en yta vid centrumrondellen med två fastigheter där i dag endast en handfull lägenheter finns, skulle innebära 60-70 nya lägenheter. Detta ligger emellertid bara i sin linda, eftersom ett nytt detaljplanearbete just har inletts.

Risktagande

— I så fall har vi nått målet med de 100 lägenheterna. Vi ser också fler möjligheter i centrum som inte är utredda, men de ligger mer än fem år framåt.

Annons

— Sedan måste det finnas hyresgäster som kan bo i nybyggda lägenheter som har en helt annan prisbild. Det blir ju ungefär samma pris som när det byggs i Jönköping, konstaterar Bengt Fransson.

Han menar att det är lätt att tycka att man med facit i hand borde ha byggt redan för två år sedan.

— Skälet till att vi inte byggt mycket tidigare är ju att vi inte sett behovet förrän för ett par år sedan. Habo har främst vuxit på villasidan, men när antalet invånare ökar på det här sättet blir ju även behovet av lägenheter större.

Fransson menar att det alltid är ett risktagande att bygga nytt.

— Vi har ju inte byggt på omkring tio år och därför inte kunnat känna av marknaden. Därför börjar vi nu med att bygga i liten skala och se hur det går. Men bostadskön är lång och vi brukar räkna med en väntetid på två år, så intresset borde finnas.

Problem för näringslivet

Från näringslivet märker man också av situationen.

— Självklart påverkar det till vissa delar. Det är ju bra med den låga arbetslösheten men samtidigt innebär den att bristen på arbetskraft i Habo är stor, och det hänger i sin tur ihop med bristen på lägenheter. Framför allt handlar det om unga människor, säger Christer Widahl, ordförande för Företagarna i Habo.

Samtidigt framhåller han den smidiga pendlingen mellan Habo och Jönköping. Widahl, som även sitter med i kommunens näringspolitiska råd, tror också på ett bättre bostadsklimat framöver genom de byggprojekt som är på gång.

— Men man hade önskat att det gick lite fortare, säger Christer Widahl.