Det är allianspartierna i tekniska nämnden som med stöd av Miljöpartiet och Sverigedemokraterna vill tvinga HSB Göta att komma igång med att bygga det sista kvarteret. HSB Göta har begärt att få skjuta upp byggstarten till den 31 december 2017. Ett krav som majoriteten vägrar gå med på.

— Det finns ingen orsak att skjuta på det längre. Vi behöver lägenheter och idag använder HSB Göta tomten till ett materialupplag, säger Anders Jörgensson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Skulle det gå fortare för någon annan att bygga i kvarteret?

— Nej, det kanske det inte gör. Men vi måste markera att vi vill få fram bostäder. Om inte HSB Göta klarar det skulle jag inte ha något emot ett trygghetsboende i kvarteret eller hyresrätter, säger Anders Jörgensson.

HSB Göta har sålt alla sina 47 lägenheter i kvarteret Stenhuggaren på Kålgårdsområdet. Det sista kvarteret det handlar om, kvarteret Entitan, ligger utmed Stenhuggaregatan och närmast Munksjön. Där står Peabs arbetsbodar placerade idag. Planen är att HSB Göta bygger 40 lägenheter på tomten.

Annons

Pierre Krusing blir ytterligt förvånad över tekniska nämndens beslut om att förvägra dem en uppskjuten byggstart. Han tycker att det är underligt att ingen ringt upp och pratat med honom och att beslutet kommer via JP.

Enligt Pierre Krusing beror förseningen av byggstarten på tekniska kontoret. När Atollen byggdes försvann en stor parkeringsplats och då fick HSB Göta order om att de inte fick bygga sina kvarter klara förrän p–huset i Atollen var färdigt. Delar av Kålgården behövde användas till parkering.

— Hade vi fått bygga som vi velat hade allting varit klart. Men bakgrunden till vår försening försvinner i hanteringen och förs inte vidare till nya tjänstemän. Istället heter det nu att vi "segar", säger Pierre Krusing.

En orsak till att HSB Göta inte vill starta förrän under 2017 är att de inte vill flytta arbetsbodarna från tomten.

— Vi kan inte ställa alltihop på Aspholmsesplanaden. Den förstörs då. Och merkostnaden bekostar projektet, säger Pierre Krusing.

Avstår ni från er byggrätt på Kålgården?

— Aldrig i livet, säger Pierre Krusing som hoppas att frågan går att reda ut med tekniska kontoret.

Socialdemokraterna i tekniska nämnden röstade nej till förslaget att vägra HSB Göta en tidsfrist.