Landstinget i Jönköpings län har under ett flertal år haft bland den lägsta bemanningen av dietister i landet. Bemanningen på 14 tjänster har bestått trots att trycket ökat markant, vilket Arbetsmiljöverket har kritiserat landstinget för.

Fakta: Dietistresurser i länet

Det finns 14 dietisttjänster i landstinget i Jönköpings län vilken innebär 4,1 dietister per ..

Fakta: Dietistresurser i länet

Det finns 14 dietisttjänster i landstinget i Jönköpings län vilken innebär 4,1 dietister per 100 000 invånare. Sju av tjänsterna finns inom Jönköpings sjukvårdsområde, fyra inom Höglandets sjukvårdsområde, och tre inom Värnamo sjukvårdsområde.

Jönköpings sjukvårdsområde har inte längre någon dietist verksam inom primärvården.

Dietisterna på sjukhusen måste prioritera de svårast sjuka. Insatserna inom psykiatrin har exempelvis dragits in. Jönköpings sjukvårdsområde saknar sedan några år tillbaka dietister inom primärvården vilket bland annat innebär försämrat stöd till undernärda äldre och vuxna med diabetes typ 2.

– Det är oerhört frustrerande att tvingas avvisa remisser för att man inte har resurser, säger Kerstin Ramfelt, dietist på Länssjukhuset Ryhov.

"En trestegsraket"

I höstas gjordes en översyn av dietistresurserna i landstinget. Rapporten skrevs av näringsfysiologen Emilie Andersen. Hon kom fram till att det behövs 21 dietister till i länet: ungefär åtta inom primärvården och tolv på sjukhusen.

Nu har översynen behandlats av hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig som föreslår att tre nya dietister tillsätts vilket landstingsstyrelsen väntas att klubba igenom den 6 jmaj.

– Det här är inte vad behovet pekar på. Jag hoppas att det här är en trestegsraket och att fler dietister tillsätts senare. Man måste vara medveten om att vi för närvarande har en besvärlig ekonomisk situation, säger Emilie Andersen.

Hon framhåller de vinster som görs med hjälp av dietisternas samtalsmetodik när det gäller sjukdomar som exempelvis ätstörning, undernäring, diabetes och njursjukdom.

"Väldigt positivt"

Samhällskostnaden enbart för fetman beräknas till drygt 1,8 miljarder kronor årligen i Jönköpings län.

– Man måste se dietisternas arbete som investeringar på sikt, både ekonomiskt och i form av minskat lidande för patienterna, säger Emilie Andersen.

Vad får det för konsekvenser att inte fler dietister tillsätts?

– Att det inte går att erbjuda rätt vård hela vägen, säger Emilie Andersen.

Kerstin Ramfelt är besviken över att inte mer resurser tillförs.

– Det är jättebra att någonting görs men vi kommer fortfarande att vara trea från slutet när det gäller antalet dietister per 100 000 invånare i Sverige, säger hon.

Håkan Jansson (M), ordförande i landstingsstyrelsen, menar att det är en stor satsning när 14 dietister i länet blir 17.

– Det här är väldigt positivt. Det var länge sedan vi utökade en verksamhet så mycket procentuellt sätt, säger han.

Inga Jonasson (V) som tidigare framförs krav på fler dietister i sjukvården i en motion till landstingsfullmäktige säger så här:

– Jag tycker att det är bra att någonting görs men vår intention var att höja mer.