Larmet om bussbranden inkom till räddningstjänsten vid 18.30-tiden. Räddningstjänsten åkte ut och kontrollerade bussen, men fann snart att det inte var någon brand som utbrutit utan bara att det blivit litet förhöjda temperaturer. För säkerhets skull så utrymdes bussen medan räddningstjänsten gjorde sin kontroll. Därefter kunde alla passagerarna återgå till bussen och åka vidare,