Förklaringen han ger till att över 200 bussturer har ställts in, vilket framgår av en artikel i Jnytt, är att systemet för uppvärmning av bussarna inte har fungerat vid alla ramper för uppvärmning med fjärrvärme. Bussarna ska vara uppvärmda när chauffören ska börja köra, men även för resenärernas skull.

— Det har varit problem med en del ramper så att bussarna inte varit värmda. Då har vår personal startat bussarna så att de har fått gå på tomgång för att värmas upp. Det är också för resenärernas skull.

Tomgångskörnig får bara ske i en minut och Daniel Persson är medveten om att tomgångskörning inte är bra.

- Vi kör på rapsolja som är helt fossilfritt, men det är ändå inte bra för miljön och det ger ju buller.

Ett annat problem har varit bussarnas dörrar som inte har gått att öppna eftersom luft kommer in tryckluftsystemet.

— Vi har haft det problemet med ett 20-tal bussar menade som sköter det ska komma hit och avhjälpa felet.

Säkerheten först

Annons

Daniel Persson säger att säkerheten alltid går först och bussar som inte uppfyller kraven ställs undan och repareras.

— Vi kan aldrig försvara en olycka som händer med ett fordon som vi haft kännedom om fel på, säger han.

198 inställda turer under januari är många, medger Daniel Persson samtidigt som han påpekar att ungefär 40 000 turer körts under den tiden.

För en dialog

Keolis har kört åt Länstrafiken i Jönköping sedan 2011 och har avtal till 2021.Charles Tholin, affärsutvecklare på länstrafiken, säger att en tät dialog förs med Keolis om inställda bussar.

— Vi släpper inget mellan stolarna och vi har kontakt med både kundcenter och Keolis. Bussar ska inte gå på tomgång länge och jag vet att Keolis jobbar hårt med att lösa de problem som uppstått i vinter.

Länstrafiken har också tillfört bussar från regiontrafiken till stadstrafiken för att ersätta bussar som inte sätts ut i trafik.

— Vi har en samhällsuppgift att sköta och vill inte att resenärer ska drabbas om det kan undvikas, säger Charles Tholin.

Länstrafiken får ersättning av Keolis när avtalet inte uppfylls, men han vill inte lämna ut några ersättningsnivåer.