Tycker du att det är dyrt att ta bussen? Då kan du ha fog för din åsikt, åtminstone om man jämför med andra storstäder i landet.

Dyrast stadsresor

Fakta: Så gjordes undersökningen

Även om alla kollektivtrafikbolag har olika prismodeller finns det några modeller som alla anvä..

Fakta: Så gjordes undersökningen

Även om alla kollektivtrafikbolag har olika prismodeller finns det några modeller som alla använder sig av. Kostnaden för en stadsnära resa med reskassa bygger på att man åker under högtrafik, i det här fallet mellan klockan 7.00 och 8.00 på en vardag. Andra prismodeller som alla trafikbolag använder sig av är månadskort för stadsnära trafik och månadskort som gäller för hela länet. Vilka åldersgrupper som räknas som ungdomar kan skilja sig mellan kollektivtrafikbolagen.

Efter att månadskortet höjdes med 35 kronor i måndags får den som vill pendla inom Jönköpings tätort betala 600 kronor. Det gör månadskortet till ett av de dyraste i landet. Jämfört med de 14 största städerna i Sverige är det bara månadskorten i Stockholm och Uppsala som är dyrare.

Där kostar korten 790 kronor. Men för den summan får man samtidigt åka i hela länet – i Jönköping får man bara pendla i närområdet till orter som Bankeryd, Tenhult och Taberg.

24 kronor

Men snart är det inte bara månadskorten som är dyrare. För den som i stället väljer att betala sin resa med reskassa (ett kort där man laddar på pengar) kommer de stadsnära resorna snart att vara dyrare än i jämförbara städer.

Efter prishöjningen i juni kommer det att kosta 24 kronor att resa med stadsbussarna i Jönköping. Det är i sin tur bara en krona billigare än i Stockholm som är dyrast bland landets 14 största städer.

Billigt ungdomskort

Förklaringen bakom de höga stadspriserna är att länstrafiken i stället vill gynna resenärer som reser längre sträckor för att få fler att resa kollektivt.

– Den förändring som vi gör nu gör vi för att man ska kunna pendla längre sträckor till en lägre peng. Ska man göra det blir det på bekostnad av de kortare resorna, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings länstrafik.

Samtidigt som de korta resorna blir dyrare har länstrafiken valt att sänka priset på det månadskort som gäller i hela länet med 40 kronor. Det är i sin tur ett betydligt lägre pris än i Skåne-, Örebro- och Gävleborgs län. Men det finns även andra resgrupper som länstrafiken vill gynna.

– Vi hade kunnat göra en satsning på billigare biljettpriser men då hade vi kanske inte kunnat premiera ungdomarna så som vi gör nu. Här tror vi att vuxna kan betala mer och att de som inte jobbar kan åka under lågtrafik när det är billigare, säger Carl-Johan Sjöberg.

Faktum är att ungdomarna i Jönköpings län har det i särklass billigaste ungdomskortet av alla län i jämförelsen. I Jönköpings län kan ungdomar upp till 20 år åka hur mycket buss och tåg de vill för bara 150 kronor i månaden. Det priset är det inget annat län som slår i vår storstadsjämförelse.

 

JLT