Den som löser ett 20-dagarskort för att pendla inom Jönköping eller Värnamo tätort får i dag betala 570 kronor. Men efter prishöjningen i februari kommer korten att kosta 610 kronor. Det är en höjning med 40 kronor eller sju procent.

Länstrafiken motiverar höjningen med att man vill premiera resenärer som åker längre sträckor för att få upp resandet.

– Generellt blir de längre resorna billigare och de korta resorna dyrare. Så åker man bara korta resor blir det en liten höjning. Men samtidigt kan man åka längre sträckor inom en och samma zon, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på länstrafiken.

Rimmar inte prisökningen illa med strategin att man vill att fler ska åka kollektivt i Jönköpings tätort?

– Målsättningen är att öka resandet i länet med 60 procent till 2025, och då har vi sagt att vi ska premiera längre resor. Vår bedömning är inte att höjningen är så stor att resandet ska minska avsevärt, säger Carl-Johan Sjöberg.

Gränna i egen zon

När zonerna blir större kommer Jönköpingsborna att kunna åka till Bankeryd, Tenhult och Tabergsdalen. På samma sätt kommer Värnamoborna att få möjlighet att pendla till Gnosjö och Gislaved inom en och samma zon. Gränna hamnar däremot inte i Jönköpingszonen utan i ett helt eget område.

– Grännaborna har frågat varför de ligger i en annan zon men tittar man på Gränna-Jönköping har de haft fyra zoner innan men nu blir det två, och det kommer bli 18 procent billigare än tidigare på 30-dagarskortet och 30 procent billigare om man reser med reskassa.

Lägre för ungdomar

Tyvärr kan inte alla priser sänkas om länstrafiken ska nå målet att försäljningen av biljetter och kort ska finansiera kollektivtrafiken med 50 procent, fortsätter Carl-Johan Sjöberg. För ungdomar som reser inom tätorterna kan länstrafikens nya ungdomskort vara ett bra alternativ. Det kostar 150 kronor och gäller i hela länet under 30 dagar i följd. Kortet vänder sig till personer som är mellan sju och 19 år.

JLT