Har du hunnit lära sig vilket valdistrikt i kommunen du tillhör? Byarum 1, 2 eller 3, eller kan det vara Tofteryd 1 eller 2?

Fakta: Nya valdistrikt

Nuvarande namn Nytt namn

Byarum1 --> Vaggeryd västra

Byarum 2 --> Vaggeryd norra

Bya..

Fakta: Nya valdistrikt

Nuvarande namn Nytt namn

Byarum1 --> Vaggeryd västra

Byarum 2 --> Vaggeryd norra

Byarum 3 --> Vaggeryd östra

Byarum-Bondstorp = Byarum-Bondstorp

Tofteryd 1 --> Västra Skillingaryd-Tofteryd

Tofteryd 2 --> Skillingaryd östra

Åker-Hagshult = Åker-Hagshult

Svenarum --> Hok-Svenarum

Bakom dessa kryptiska namn döljer sig bland annat tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd. Att Byarum och Tofteryd har dröjt sig kvar är kopplat till kyrkan och ordningen med att det var pastorsexpeditionerna som höll reda på vem som bodde var. Såväl Byarum som Tofteryd är äldre centralorter än järnvägsmetropolerna Skillingaryd och Vaggeryd.

Tofteryds pastorat har redan bytt namn till Skillingaryds församling, men valsystemet – och Byarums pastorat – har inte hängt med.

Det är länsstyrelsen som nu, inför det allmänna valet 2018, ser över indelningen och benämningen av valdistrikt. Dess manual säger att ”valdistriktens namn ska beskriva det område som avses”. I manualen sägs också att distrikten ska innehålla ungefär lika många invånare, vilket är uppfyllt i Vaggeryds kommun. Gränserna består alltså, det är namnen som ändras.

I faktarutan ser du de nya namn som kommunfullmäktige föreslås rösta igenom i slutet av månaden.