Byarums församling planerar en mindre tillbyggnad av kyrkan. Som en förberedelse inför detta skickade man efter arkeologer från Länsmuseet. Att göra byggnadsgrunder i vigd jord låter sig inte göras utan vidare.

När området var undersökt hade arkeologen Susanne Nordström och hennes kollegor hittat tolv äldre gravar med spår efter totalt cirka 20 kroppar.

Läs mer: Tolv gravar hittades på kyrkogården och

Hennes jobb: Gräva upp skelett på kyrkogården

Då tyckte Susanne att några av gravarna såg lite underliga ut:

— I den ena barngraven fanns bara den övre delen av skelettet kvar, medan kistan var intakt. Vi undrade över om det handlade om ett foster som smusslats ner i kistan, trots att de på den tiden inte fick ligga i vigd jord.

En osteolog – benexpert – har fått titta på bilder av skelett, tänder, skallar och mätningar, som har gjorts på standardiserade punkter, för att kunna beräkna längd och ålder på kropparna.

Annons

— En annan fråga rörde en grav där vi hittade tre kistor, uppenbarligen gravsatta vid samma tillfälle. Rörde det sig om någon epidemi?

Osteologen har dock inte kunnat ge något entydigt, spännande, svar. Att ett foster har smugglats med eller att det ska ha varit någon epidemi kan inte beläggas. Vidare undersökningar är inte ekonomiskt försvarbara.

— Vi har hittat välbevarade kistor från 1600–1700-talet och äldre och enkla svepningar, vilket var vanligt på medeltiden. Många frågetecken har skapats vid senare grävningar som skadat de äldre gravarna, berättar Susanne Nordström.

Vid grävningarna har man inte bara tittat efter människorester, utan även varit på jakt efter ett tidigare kloster, som var verksamt under cirka en generation – fram till mitten av 1200-talet. Susanne berättar att det även ska ha funnits en tidigare kyrka på platsen.

Är ni klara med Byarums kyrkogård nu?

— Nej, inte riktigt, jag ska faktiskt tillbaka hit när det blir aktuellt att dra ledningar till det nya bygget. De ska tryckas in under kyrkan – ett hål ner och ett upp – för att undvika fler grävningar.

Läs mer: Fukt och röta borta från Byarums och Bondstorps kyrkor

Byarums församling informerade nyligen om den planerade utbyggnaden:

— Den sker i en process där vi är måna om lokalt engagemang. Vi visade hur vi genom att bygga på utsidan, med bland annat toaletter och pentry, undviker ändringar inne i kyrkan, berättar kyrkoherde Erik Dreier.

Någon byggfirma har ännu inte kontaktats. Enligt ett förhandsbesked kommer man att få ett byggnadslov. I sommar väntas också besked om församlingen kan få kyrkoantikvarisk ersättning för kostnaderna.