Det är ett gigantiskt infrastrukturprojekt som planeras. Förutom de nya stambanorna är målet att det byggs 100 000 nya bostäder fram till 2035 vid storstäderna.

FAKTA: Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra genomförandet av höghastighetsjärnvägar från ..

FAKTA: Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra genomförandet av höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö. 2017 ska ett finansieringsförslag och en utbyggnadsstrategi vara klar. I uppdraget ligger också att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet.

Allt som allt beräknas bygget kosta drygt 400 miljarder kronor varav höghastighetsjärnvägen står för ungefär 140 miljarder kronor.

Sverigeförhandlingen har fram till december 2017 på sig att ta fram en slutrapport till regeringen med förslag på finansiering och sträckning av höghastighetsjärnvägen.

Sex nyttoaspekter

Trafikverket kommer under 2015 att göra en utredning om de tekniska förutsättningarna samt en kostnadskalkyl av olika byggalternativ.

Annons

Sedan, någon gång i mitten av 2016, påbörjas förhandlingarna med berörda kommuner och regioner. Götalandsbanans dragning är mer eller mindre redan utstakad, medan sträckningen söderut fortfarande är under utredning.

Hans Rode vill ännu inte uttala sig om eventuella för- och nackdelar med de olika alternativen.

– Allt ska vägas in: teknik, ekonomi och samhällsvinster, säger han.

Sex nyttoaspekter ska användas under kommande förhandlingar. Det gäller bostads, arbetsmarknads, resenärs, näringslivs, miljö- och sociala nyttan.

Uppemot 320 km/h

Höghastighetstågen kan komma upp i en hastighet på 320 kilometer i timmen. Restiden på sträckan Stockholm-Göteborg beräknas kapas till två timmar och sträckan Stockholm-Malmö till två och en halv timma.

Hela Götlandsbanan beräknas kunna stå klar 2031. Planen är att Ostlänken, sträckan Linköping-Järna, ska kunna tas i bruk 2028.

När det gäller finansieringen av hela infrastruktursatsningen finns i nuläget en mängd förslag på bordet. Förutom statlig finansiering är det aktuellt med medfinansiering av såväl regioner/landsting, kommuner som näringslivet. Även banavgifter och vägavgifter diskuteras.