– Vi letar efter familjer som vill anta utmaningen. För att klara utmaningen erbjuder vi några saker för att underlätta det hela. Vi har busskort och två och trehjuliga el-cyklar som kommer lånas ut under projektet, säger Olle Gustafsson, projektledare i hållbart resande.

Jönköpings kommun vill få fler medborgare att använda andra färdsätt än bara bilen. Det är något som gynnar både miljön och trafikmiljön i centrum. Därför går man ut med en uppmaning att anmäla sig till projektet.

Tre testperioder

Nio familjer, som var och en består av maximalt fem personer, ska ingå i det. De delas in i tre testperioder. Dessa är april till juni, mitten av augusti till mitten av november och vinterperioden december till februari.

– Vinterfamiljen får en riktig prövning, så vi får se hur stort intresset är att medverka då. Det går dock att välja andra alternativ än bilen även den årstiden, säger Mattias Bodin, projektledare i hållbart resande.

Jönköpings kommun behöver ha in cirka 15 anmälningar till den tredje mars för att ha ett urval att välja mellan. Dessa kommer sedan att analyseras för att se om det är rimligt att ersätta bilresorna. Familjerna som anmäler sig kan bo var som helst i kommunen.

–Det är bara en fördel med ett stort spridningsområde. Vi erbjuder bland annat en cykel som går att vika ihop. Den kan man ta med sig på bussen eller tåget. Den elassisterade vikcykeln gör det möjligt att cykla till en station på morgonen, ta med den ombord och sedan fortsätta att cykla sista biten till jobbet, säger Mattias Bodin.

Ska utvärderas

Projektet ska utvärderas efterhand. Det sker med hjälp av enkäter och intervjuer. De som medverkar får då berättar hur de upplevt tiden utan bil och om de kan tänka sig att fortsätta på den inslagna vägen.

–Tanken är även de här familjerna ska fungera som goda förebilder och på så sätt få fler att välja något alternativ till bil i större utsträckning än idag, säger Olle Gustafsson.

I andra kommuner där liknande projekt har genomförts har anmälningarna blivit fler än förväntat. Olle och Mattias hoppas att intresset blir lika stort här i kommunen.

Relaterat: Familjer söks till spännande cykelprojekt