Henrik Ehrenberg, Unionens samhällspolitiske chef, sade nyligen i ett pressmeddelande att "Unionens medlemmar jobbar hårt varje dag och ska självklart få sin del av kakan". Håller du med?

— Det är klart att alla ska ha sin del av kakan, det är själva poängen med en avtalsrörelse, säger Bettina Kashefi. Men det är också fråga om hur stor kaka vi har att fördela och som måste vi enas kring. Den normering som industrin har är det som gäller.

Vad säger du till dem som menar att konkurrenskraften inte hotas av löneökningar på några få procent?

— Jag kan konstatera att Sverige har tappat marknadsandelar 12 av de 16 senaste åren. Sverige är en liten utrikehandelsberoende ekonomi. Vi är väldigt beroende av ett dynamiskt och framgångsrikt näringsliv och därmed exportintäkter. Vi kan inte landa i avtal som försämrar vår konkurrenskraft. För det vore förödande för Sverige.

Idag konkurrerar företag inte bara om kunder utan även om kompetens. För att locka hög kompetens till företagen, kanske även från utlandet, krävs bra löner. Avtalsrörelsen kan bidra till att säkra upp det. Vad säger du om en sådan analys?

Annons

— Klart att löner är viktiga. Men för företagen är det mycket annat som är viktigt också, inte minst beskattningen runt personaloptioner. För att attrahera utländsk arbetskraft är bostäder ett jättefråga. Men också kvaliteten på välfärden. För dem som har barn är skolan jätteviktig. Så det räcker inte med lön.

Jag skrev nyligen en krönika om avtalsrörelsen. På JP.se var en kommentar till krönikan som löd: Exportmarknaden kan hanteras med devalveringar. Din kommentar?

— Det blir någon form av konstgjord andning. Man dopar sig. Och dopade muskler håller inte i längden.

Varför kan inte devalveringar hålla i längden?

— Därför att då importerar man inflation. Då kommer man in i en ond kostnadsspiral. Det var det vi hade under 1970- och 80-talen. Vi hade inte reallöneökningar under den perioden.

Avtalsrörelsen speglar den historiska kampen mellan arbete och kapital. Vad säger du till dem som menar att ägarna borde avstå mer av sin vinst så att arbetarna kan få mer lön, det är trots allt de som bidrar till vinsten genom sitt arbete?

— Tittar man på vinstandelen är det inte så att den har stigit. Tvärtom är det så att den har sjunkit i företagen. Det är endast produktivitet som kan generera löneökningar – om man blir bättre på att tillverka samma vara. Och blir man inte bättre, så kan man inte höja lönen, därför att kostnaderna blir så mycket högre. För att stärka produktiviteten behöver vi låta professionen vara profession: avlasta experterna de jobb som kan göras av andra. Nu har vi ett så stort behov av att få våra nya medborgare i arbete, till exempel.

Ökad arbetsspecialisering/fördelning?

— Ja, i den bästa av världar skapas ett nytt jobb åt en individ som kan avlasta en läkare eller sjuksköterska, till exempel, så att de kan ägna sig åt det som de är bra på och genom specialiseringen ökar individen sin produktivitet.