JP listar: De har flest P-böter i Jönköping – värsta syndarna kartläggs

Parkeringsplatserna på Ryhovsområdet räcker inte till och många som jobbar där, inte minst sjukhuspersonal, har gjort det till en vana att ställa sina bilar på City-Gross parkering. Det är nära och gratis.

Men butikens kunder har blivit allt mer irriterade och klagar över att det är svårt att hitta platser.

Två timmar räcker

–Vi måste agera nu, klagomålen ökar och parkeringen är ju främst till för våra kunder. Så vi begränsar tiden till två timmar, det bedömer vi räcker till att handla och kanske ta en fika i lugn och ro, säger butiksansvarige Chistofer Björkman.

Han berättar att problemet har påtalats i flera år men att man har velat vänta och se hur Regionen ska lösa parkeringsbristen som spiller över på butikens parkering. Även andra företag i området har kontaktats om att de har ansvar för sin personals parkeringsbehov.

Fullt tidigt

– Vi vet inte hur de ska lösa det och vi tycker egentligen inte om att behöva begränsa parkeringen, en del är ju också våra kunder efter jobbet.

– Men nu har det blivit ohanterligt och vi kan inte längre bortse ifrån att att det ibland är nästan fullt här redan tidigt på morgonen. Särskilt äldre kunder vill kunna parkera nära och inte hänvisas längst bort.

Annons