Det har varit många turer beträffande det nya högstadiets placering sedan skolans lokalplanutredning klargjorde att det inte finns plats för alla elever i Vaggeryd. Först verkade det tämligen klart att den skulle ligga mellan Werner Malmstens väg och Jönköpingsvägen – alternativ B.

Alternativ dök upp

Men kreativiteten var stor och ganska snart dök det upp ett par alternativa placeringar. Så sent som den 9 december gick det att läsa på kommunens hemsida att en arbetsgrupp bestående av projektledare, rektor och personal från Hjortsjöskolan förordar alternativ C, norr om Fenix. Något tidigare hade ett A-alternativ, där Hjortsjöskolans parkering och ungdomsgården i dag ligger, diskuterats. Därifrån är det nära till sporthallen, men ont om utrymme.

Gubbe i lådan

Annons

Som en gubbe ur lådan presenterades så för ett par veckor sedan ytterligare ett alternativ, D – söder om gymnasieskolan, alldeles intill Fenix 2. Detta blir nu även barn- och utbildningsnämndens förslag som kommer att gå vidare mot beslut i fullmäktige.

— Vår motivation är att där går att få långsiktiga utvecklingsmöjligheter för såväl skolan som för Fenix. Båda kan utökas; åt söder respektive åt norr, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jenny Larsen.

”Ligger vackert”

Enda nackdelen som hon ser det blir tillgången till gymnastikhall. Annars kommer möjligheterna till undervisning i bild och musik att bli mycket bra. På området finns i dag en stor friyta, det ligger vackert och det går att bygga inom befintligt planområde.

Infart och parkering tänker man sig att ordna runt Linnarbäcken i söder, där det i dag är sankmark. Det innebär, med tanke på befintligt bostadsområde vid Skogsvägen, att enda möjlighet att växa i framtiden är åt öster.