Jönköping

Läs mer: Politiska vildarnas plan - lovar sticka ut under valrörelsen

Kommundemokraterna, (D), har nu presenterat sitt valprogram och sin lista på kandidater till kommunfullmäktige.

Partiet tar bland annat ställning i badhusfrågan och vill att ett nytt badhus ska byggas på Rosenlund.

– Det funkar inte att lappa och laga, det börjar bli väldigt mycket pengar varje år för att hålla nuvarande badhus under armarna, säger Ola Helt (D).

Lyfter trafikfrågan

Kollektivtrafiken vill Kommundemokraterna ta tillbaka i kommunal regi. De vill bland annat utreda möjligheterna till en ringled med buss för centrala Jönköping och samtidigt säkerställa god framkomlighet för bilister.

– Trafikfrågan är något vi kommer lyfta framåt, säger Ola Helt.

Är det inte viktigt att främja andra trafikslag än bil för att nå miljömålen?

– Jo men det måste gå att göra de andra alternativet attraktiva parallellt utan att det bli på bekostnad av framkomlighet för bilen. Så fort bussen blir ett starkt alternativ kommer fler välja det, vi ser att det hänger ihop med ett kommunalt övertagande av kollektivtrafiken, säger Ola Helt.

Annons

Se över bolag

En annan fråga där de sticker ut handlar om de kommunala bolagen. Bland annat vill de utreda möjligheten att sälja delar av Elmia.

– Vi tror det skulle vara till gagn för Elmia att få in näringslivsägande. Om exempelvis Dreamhack skulle äga en del minskar sannolikheten att de tittar på andra städer, säger Ola Helt.

Andra frågor partiet lyfter är att förenkla och snabba på byggandet och trygghetsfrågor, exempelvis belysning vid lekplatser.

Nytt tapp för M

Partiet bildades i somras av de moderata avhopparna Carin Berggren, Ola Helt, Anders Jörgensson, AnnMarie Grennhag och Bo Grennhag. Grundarna finns med på listan som innehåller ytterligare 16 namn.

En överraskning är att Peter Lundvall, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, som gick över till Moderaterna från Miljöpartiet 2015, nu har gått över till Kommundemokraterna.

– Det innebär ett otroligt tillskott i erfarenhet och kompetens, säger Ola Helt, (D).

Kommundemokraternas lista

10-topp

1. Carin Berggren

2. Anders Jörgensson

3. AnnMarie Grennhag

4. Ola He..

Kommundemokraternas lista

10-topp

1. Carin Berggren

2. Anders Jörgensson

3. AnnMarie Grennhag

4. Ola Helt

5. Peter Lundvall

6. Barbro Eng

7. Bo Grennhag

8. Margareta Jägsell

9. Håkan Törnqvist

10. Harry Schedrin