Hovslätt är ett av kommunens områden där förskoleköerna är långa.

Här överskrids redan målet om grupper med max 12 och 18 barn.

På avdelningen Grodan går 13 barn mellan ett och tre år. Syskonavdelningen är ett så kallat storarbetslag och där går 40 stycken 3–6-åringar, som delas upp i mindre grupper under dagen.

Åsa Hammar som jobbar med de yngsta skulle gärna se att grupperna blev mindre.

— Vi har inte så stora lokaler så det är många barn på liten yta och det är många barn som går långa dagar, från halv sju till halv fem–fem, säger Åsa Hammar.

Och stora grupper i kombination med att det är svårt att få tag på vikarier gör att situationen är tuff för alla inblandande vissa dagar, enligt Åsa Hammar.

Även förskolechef Katarina Dalén tycker att det vore önskvärt med mindre grupper.

— Men förutsättningen är att vi får behålla all personal, annars faller ju idén, säger Katarina Dalén.

Hon säger att dock kvalitet inte bara avgörs av hur många barnen är, utan också av personalens kompetens och vilka lokaler man har att röra sig i.

— Sedan krävs det ett visst antal barn för att det ska bli en förskolegrupp och en rolig verksamhet, i varje fall när det gäller de äldre förskolebarnen, säger Katarina Dalén.