DET ÄR IDAG dags att anta regionens budget för 2018!

För Socialdemokraterna och Miljöpartiet är jobb åt alla centralt. Jönköpings län är en företagarregion. Många är de entreprenörer som genom åren fått idéer, omsatt dessa i uppfinningar och sedan startat och drivit framgångsrika företag och blivit jobbmotorer.

Men utmaningar saknas inte: Generationsskiften, låg formell utbildningsnivå, och låg grad av kvinnligt företagande, digitaliserings- och automatiseringstrender i samhället är några.

Företag som fortfarande väljer bort de med främmande klingande namn. Företagare som ännu inte ser det moderna aktiva föräldraskapet växa fram som en tillgång i ledarskap och medarbetarkompetens.

Som inte ser och bejakar moderna pappors och mammors livsval eller som inte ser behovet av att möta automatiseringens behov av kompetenshöjning av sina medarbetare.

Vi ser brist på intresse för vårdutbildningar.

Vi ser unga och deras föräldrar med en bild av industrins arbetsplatser som sedan länge sprungits förbi av en modern verklighet. Men vi ser också stress, otryggheter, och inom vård och omsorg en avsaknad av kollegor.

Vi ser en styrande allians med stöd av Sverigedemokraterna med ett bristande intresse för både företags villkor och medarbetare.

I VÅRT budgetförslag:

– avsätter vi därför 800 000 kronor till att införa valideringscheckar för att kartlägga medarbetares och företags kompetensnivå. Både för de som bott här länge och de som just nu etablerar sig på en glödande arbetsmarknad. Vi vill stödja företagen och deras anställda i arbetet med att kunskapslyfta sig in i en framtid präglad av automatisering, digitalisering och knivskarp internationell konkurrens.

– Vi specialdestinerar två miljoner kronor till att väcka intresse hos framtidens välfärdsarbetare genom feriepraktikplatser och praktikplatser i regionens egen verksamhet. Här är ett exempel där alliansen och SD bromsat och låtit gå i stå. Regionens egna arbetsplatser är en blank fläck på kartan.

– Vi föreslår ett tillväxt- och innovationsråd.

Annons

– Den starka betydelse Dreamhack fått i spelkulturen i vårt län måste fångas upp och understödjas. Vi vill ha ett spelkulturinstitut som ett sätt att möta dessa möjligheter.

– Vi bejakar en ökad ambitionsnivå i samordningsförbunden att samordna arbetsförmedlingens, försäkringskassans, regionens och kommunernas verksamheter gentemot enskilda med särskilda behov. Vi säkrar nu äntligen IT-spåret för de med Aspergers syndrom, så att de fullt ut kan använda sina kunskaper och kompetenser i arbetslivet.

– Vi vill ha ett industriellt utvecklingscentrum för att stärka framtida livskraftiga företag och deras medarbetare.

– Vi vill i ANA-nämnden jobba vidare med en preparandutbildning för konstnärer vid Högskolan för att möjliggöra för kulturutövare att ta steget in på universitetet.

KORT SAGT: Nu är tid för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt i hela vårt län!

Men vi behöver också ett starkt kulturliv. Kulturplanen ger förutsättningarna men vi engagerar oss också i vinter och vår i de uppdragsbeskrivningar och handlingsplaner för våra institutioner som ska jobbas fram.

Det är i mötet mellan institutioner, amatörer och fria utövare, inte bara i Jönköping, utan i hela länet, som framtidens musiker, dansare, konstnärer och skådespelare växer fram. Det måste bli lättare att söka och få regionens stöd för det civila samhällets aktörer.

Ett söndersparat men modernt länsmuseum måste ges ökade resurser, så att det kan få ta plats i hela vårt län. Därför avsätter vi tillsammans med VP 1,5 miljoner kronor mer än de idag styrande till detta.

Det är en taggad S-MP-grupp i ANA som nu skrider till verket. Med en samarbetande och konstruktiv anda ser vi fram emot årets budgetdebatt!

Jonas Magnusson (S), andra vice ordförande i ANA, regionens nämnd för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet

Jon Heinpalu (MP), ledamot i ANA