Mellan 1 oktober och 30 april är det tid att mäta radon i bostäder. Så här en månad in på säsongen berättar miljöinspektör Johanna Karlsson på miljöförvaltningen att de får en del frågor från husägare om hur man ska gå till väga.

Att det är just under vintern man ska mäta har sin förklaring.

Fakta: Radon

Radon är en radioaktiv gas. Den varken luktar eller syns så det märks inte om den finns i l..

Fakta: Radon

Radon är en radioaktiv gas. Den varken luktar eller syns så det märks inte om den finns i luften.

Den som andas in radon löper ökad risk att få lungcancer. Ju längre tid och ju högre halter desto större risk att bli sjuk.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö, särskilt farligt är det i kombination med rökning.

Källa: Boverket

— Det måste vara mellan första oktober och sista april. Det är då man har innelivsstilen, man har lite annan ventilation och man vädrar inte lika mycket, säger hon.

Kommer från mark och blåbetong

Rekommendationen är att mäta radonhalten ungefär vart femte år. I suterränghus och hus med källare, eller som är byggda före 60-talet, är det särskilt stor risk för höga halter av radon. I de äldre husen är det blåbetongen som är boven, det har visat sig att den kan avge stora mängder radon.

Annons

— Om man har boyta i källaren så tycker jag att man ska kolla upp det, säger Johanna Karlsson.

För den som hyr sin bostad är det bra att kolla med hyresvärden när en radonmätning gjordes senast.

— Det är hyresvärden som ska se till att det är en bra boendemiljö.

Ett aktuellt exempel är hyreshusen på Olofsdal i Mullsjö, som till och med måste rivas just för att det är höga radonvärden.

Långvarig mätning

Man får beställa mätningsdosor från särskilt ackrediterade företag. Dosorna ska vara utplacerade minst två månader och det brukar märkas hos miljöförvaltningen fram i februari när det börjar bli bråttom att skaffa hem dosor för att hinna mäta under säsongen.

Själva mätningen kostar under tusenlappen, men om det behövs sanering kan det kosta en del beroende på vad som behöver göras. Om regeringens budgetförslag går igenom kommer radonbidraget att återinföras. Då skulle man kunna söka pengar för delar av kostnaden för sanering.