Det är förvisso inte Dahlander ensam som ska leda IK Tord. Övriga i styrelsen är de kvarstående ledamöterna Johan Hallenborg, som också fungerar som sportchef, Peter Thulin och Magnus Appelberg. Nya ledamöter är Jonas Modeen och Carolin Zinkell.

– Extra roligt att vi får in en kvinna i styrelsen, tycker Dahlander.

Vilka utmaningar står ni inför?

– Nu laddar vi för den nya säsongen i tvåan men det rent fotbollsmässiga lägger inte jag mig i så mycket. Det sköter Hallenborg bättre. Sedan har vi en ungdomsverksamhet som fortsätter att växa och där har vi ett arbete i att hitta ledare.

– Min och styrelsens främsta uppgift är att skapa en gemensam trygghet i föreningen, från ungdomsverksamhet upp till A-lag. Epitet som Tordandan och ”en gång lila alltid lila” är viktiga här och det gäller att börja tidigt med det arbetet. Det är ju de som är ungdomar i klubben nu som ska ta över någon gång i framtiden.