Uppvuxen i Irak, prästutbildad i Rom och sänd till Kalifornien. Sedan åter till Mellanöstern - och snart en oväntad flytt till Jönköping. Resan har varit lång för Daniel Shammon, som den 1 maj lämnar ledarskapet för sin församling.

Daniel Shammon

Yrke: Kyrkoherde i Österns Assyriska Kyrka i Jönköping.

Bor: Radhus på Öxnehaga.

Fa..

Daniel Shammon

Yrke: Kyrkoherde i Österns Assyriska Kyrka i Jönköping.

Bor: Radhus på Öxnehaga.

Familj: Frun Shany, barnen Maria, Simkha, Tammima och Neesha.

Fritidsintressen: Läser, promenerar.

Tittar på tv: Fakta och nyheter.

Lyssnar på: Assyrisk och turkisk musik.

Favoritmat: Korv, spaghetti, assyrisk mat.

Framtidsplaner: Lugn och ro, få skriva och undervisa.

Föräldrarna, som under första världskriget emigrerade från Iran, gick sällan i kyrkan. I Irak fanns annars främst den kaldeiska kyrkan, som är en del av den katolska.

— Men när jag var 12 år såg jag hur en granne tog emot sin första kommunion (nattvard), och då hände något, berättar Daniel Shammon.

Snart började han känna en kallelse att bli katolsk präst, och Danial flyttade till Rom för att studera. Han återvände till Irak som präst, och verkade som sådan i nio år, innan han anslöt sig till Österns Assyriska Kyrka. En gren som varken är katolsk eller ortodox.

— Det låg inga teologiska skäl bakom, men jag kände att jag kunde göra en större insats för den här grenen av kyrkan, säger Daniel.

Turbulenta år

Åren som präst i Irak innebar både toppar och dalar. Och en stor del av tiden under Saddam Husseins ledning var ändå bra, menar han.

— Det gick bra fram till 1980-talet, trots att det pågick ett krig mot kurderna. Sedan kom kriget mot Iran, och allt förstördes med Gulf-kriget när Irak drabbades av sanktioner, minns Daniel.

De turbulenta åren innebar förutom att ge personligt stöd till människor, att han vädjade till präster och samfund i andra länder om ekonomiskt stöd till kyrkan.

— Och vi fick hjälp, särskilt från de protestantiska samfunden. Jag är mycket tacksam till Läkarmissionen i Sverige som också hjälpte oss, med tre lastbilar med mat.

Daniel berättar att även muslimer sökte sig till kyrkan och bad om hjälp under den här tiden.

Möte med Saddam

Vid ett tillfälle frågade kyrkoledningen om han ville bli biskop. En annan gång erbjöds han sekreterartjänsten hos självaste patriarken, överhuvudet för Österns Assyriska Kyrka.

— Jag sa nej båda gångerna. Jag trivs bättre med arbetet ute i församlingarna än med pappersarbete.

Två gånger träffade han diktatorn Saddam Hussein. Ena gången som representant för centrala folkrådet; ett slags grupper ute i orterna och byarna som ger råd till politiker och organisationer.

— Det var efter Kuwaitkriget, när vi beordrades att hälsa på honom efter militärens insatser. Andra gången var när Saddams son hade skjutit ihjäl en av diktatorns livvakter i samband med en fest. Livvakten var kristen, och jag fick gå dit och hälsa på Saddam med anledning av händelsen.

Kallades till USA

Daniel Shammon konstaterar att det var betydligt lättare att leva som kristen i Irak, än med den etniska beteckningen östassyrier, som enligt Daniel ofta blev undanträngda i samhället. I hemlandet träffade han också sin blivande fru som han skulle få fyra barn med.

1992 lämnade han Irak, när han av patriarken kallades till Kalifornien för att starta en skola för präster. Där verkade Daniel i två år, innan han fick uppdraget att bli kyrkoherde i den växande församlingen i Jönköping. Och där har utmaningarna varit stora.

— Vid årsskiftet var vi 2 221 medlemmar, när jag kom hit var det 700. Bara de senaste fem åren har vi blivit 400 nya medlemmar, och kyrkan har knappt plats för 300 personer...

Alla medlemmar är inte aktiva, men det är trångbott i kyrkan som man köpte år 2 000 av dåvarande Metodistkyrkan.

Olika krafter

— Det är en utmaning att hålla ihop församlingen, med både konservativa och liberala krafter. Kyrkan är rätt traditionell, men lite utveckling måste det ändå finnas.

Förutom gudstjänst varje söndag är det daglig kvällsbön, bibelskola för barn liksom undervisning och föreläsningar om kyrkan och den östassyriska kulturen.

När Daniel Shammon nu drar sig tillbaka, ser han fram emot lite lugn och ro. Och vill ha tid att skriva de fyra böcker han påbörjat - om andlighet för präster, assyrisk grammatik och ett par översättningar. Han vill även föreläsa och undervisa i hemspråket.

Gudstjänst firar församlingen varje söndag, på den udda tidpunkten 09.35.

— Det är från tiden då många i församlingen tog bussen till Kättilstorp, där församlingen fanns tidigare. Bussen kom fram halv tio, och det tog dem fem minuter att gå därifrån till kyrkan!