Nu kan du ställa tillbaka de febernedsättande medlen i badrumsskåpet och förpassa pappersnäsdukarna i byrålådan. Influenssäsongen är äntligen över.

Fakta: Andel vaccinerade över 65 år

Ungefär 950 000 personer över 65 år vaccinerade sig i Sverige under den gångna influensasäson..

Fakta: Andel vaccinerade över 65 år

Ungefär 950 000 personer över 65 år vaccinerade sig i Sverige under den gångna influensasäsongen. Täckningsgraden var nästan 50 procent. Andelen i målgruppen som vaccinerade sig var högst i Jönköpings län där 62 procent valde att ta sprutan. Det motsvarar runt 44 000 personer. Källa: Folkhälsomyndigheten.

– Det har varit en svår och ovanligt lång säsong då influensatyperna har avlöst varandra, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare i Jönköpings län.

Först utbröt Hongkonginfluensen i februari, som blev dominerande under säsongen, sedan kom Influensa B. Svininfluensan har bara härjat sporadiskt.

Antalet laboratorieverifierade influensafall har varit högre än någonsin visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. I Jönköpings län har det tagits cirka tusen influensaprov under säsongen varav cirka hälften varit positiva.

Hongkonginfluensen slår hårt mot äldre personer och fler har tagits in på sjukhus för intensivvård än vanligt. Mellan 30 och 50 personer beräknas ha avlidit i sviterna av influensan i Jönköpings län under säsongen.

Sämre effekt

Att influensan var intensivare den här säsongen beror vidare på att vaccinet haft sämre verkan än det brukar. Att få till rätt influensavaccin är svårt då virusstammarna ändras hela tiden. Tillverkarna ska ett halvår i förväg ta fram ett så träffsäkert vaccin som möjligt.

– Vanligtvis brukar skyddet för åldersgruppen 65 år och äldre ligga på runt 60 procent. Den här säsongen ligger det på cirka 30 procent, säger Peter Iveroth.

Är det någon mening att vaccinera sig när effekten är så låg?

– Ja, absolut. Även om inte vaccinet ger full effekt så lindrar det symtomen och minskar risken för komplikationer av influensan, säger Peter Iveroth.

"Bra siffror"

Influensasäsongen har förskjutits på senare år och därför ger Folkhälsomyndigheten rådet att även skjuta upp starten för vaccineringen för att få bättre träffsäkerhet i vaccinet. I Region Jönköpings län kommer vaccineringsstarten att senareläggas till månadsskiftet oktober/november nästa säsong.

Andelen personer som är 65 år och äldre i Jönköpings län som vaccinerade sig mot influensa under den gångna säsongen var 62 procent. Det är den högsta andelen i hela landet. Förra säsongen valde 55 procent i målgruppen att vaccinera i länet.

– Det är bra siffror för oss. Vi närmar oss täckningen som vi hade före pandeminvaccineringen. Vi har återfått förtroendet för influensavaccinet, säger Peter Iveroth.

Det krävs att man vaccinerar sig årligen med anledning av att virusstammarna ändras.