Arbetet utfördes nattetid mellan måndag och onsdag och gjordes med kort varsel. Plötsligt såg trafikplatsen utanför museet ut som ett lapptäcke.

— De färgade ytorna som bussarna kör på hade blivit för hala. Flera av bussförarna har klagat på att väggreppet blivit allt sämre, särskilt vid väta, berättar Peter Gustavsson kollektivtrafikutvecklare på Stadsbyggnadskontoret i Jönköping.

Har det skett någon olycka med buss eller bil med anledning av de hala körfälten?

— Nej, vi har inte haft några krockar eller andra olyckor orsakade av detta. Men vi har noterat flera fall när det varit blött och bussarna har haft både svårt att komma iväg och att bromsa effektivt på den hala färgen. Det räcker för att vi ska vidta åtgärder.

Ni gjorde detta med väldigt kort varsel, uppstod halkan nu plötsligt?

Annons

— Vi började märka av halkan redan i våras, när det regnade ordentligt. Sedan dess har det blivit gradvis sämre, främst i samband med väta, berättar Peter Gustavsson.

Kommunen har sedan dess stått i löpande kontakt med entreprenören som utfört arbetet, Svevia AB, men hittills har man inte rett ut vem som har ansvaret, eller hittat en gemensam lösning på halkproblemen.

Kommunens uppfattning är att de hala körfälten är en konsekvens av att målningen av asfalten inte utförts på det sätt som specificerat i samband med upphandlingen av projektet och att ytorna därför ska göras om.

— Vi hade hoppats att på att hitta en samsyn med leverantören och hinna åtgärda problemen innan vintersäsongen började men tyvärr lyckades vi inte med det. Då beslutade vi att i egen regi försöka åtgärda halkproblemet tillfälligt genom att fräsa bort det hala ytskiktet. Vi siktar på en mera permanent lösning i vår, säger Peter Gustavsson.

Ni har inte tagit bort all färg från bussfilerna, varför inte?

— Vi har fräst av främst de zoner där bussarna accelererar och där de bromsar. Vi ville behålla en del av den röda signalfärgen för bilisternas skull. Det röda är ju inte till för bussarna utan för att göra det tydligt för andra trafikanter vad som är bussfil och inte.

Den nya trafikplatsen vid norra infarten till A6 har också fått röda bussfiler, kan vi vänta oss samma problem där?

— Vi ser inget som tyder på det i nuläget. De ytorna är utförda har samma färg men är utförda på ett annat sätt och har en annan stuktur. Men de har ju inte utsatts för något slitage ännu, så helt säker kan man ju inte vara.