29 maj kom beskedet att Andreas Johansson hoppar av som tränare. Närmare två månader senare kommer nu samma besked kring hans assistenter.

– Redan när Andreas valde att lämna gav de samma ståndpunkt till HV. Sen av olika anledningar har det förts diskussioner hur man ska gå vidare.

Då varken Stillman eller Olausson under en längre tid velat uttala sig om att tränartrion splittrats har Joakim Persson kommit att bli talespersonen. Enligt honom beror tränarnas avhopp på två saker:

– Det handlar om klubbens värdegrund och samsyn. Dels det som varit (Andreas Johanssons avhopp) och det som komma skall.

Det är ingen hemlighet att tränarna tyckt samarbetet med Johansson fungerat bra. Och trots utgången har båda två, enligt Persson, ändå uttryckt en ”klar önskan” om att ändå fortsätta i HV71.

– Båda två har haft önskemål att stanna. Det har det inte funnits tvivel om.

Men de delar inte klubbens syn på framtiden?

Nej, de delar inte den.

Varför har det här tagit sån lång tid?

Det får du egentligen fråga Agne Bengtsson om.

Och det är uteslutet med andra roller nu?

Ja, exakt.

Det är ingen hemlighet att tränarna tyckt samarbetet med Andreas Johansson fungerat bra. Men för HV-fansen har Stillmans och Olaussons framtid som bekant varit en gåta.

Agenten förklarar att varför Fredrik och Fredrik inte velat uttala sig är för att de känt en stor besvikelse över vad som kommit fram sedan i våras.

Det handlar om anonym kritik från spelare som ifrågasatt Johanssons ledaregenskaper och därför har de inte velat bidra till vad de menar skadar HV:s varumärke.

– Olausson har varit coach och spelare och Stillman varit sportchef innan dess och de känner besvikelse för klubbens skull. Det som läckt ut har tagit stor skada för båda.

Är det aktuellt framöver att de vill ge sin syn på vad som skett?

Kanske så småningom. De känner till mediala klimatet i samhället men känner stor besvikelse på media i allmänhet för de känner inte igen sig i bilden som funnits ibland. Det har skadat individer och klubben tycker de.

Vad ska de göra nu?

De kommer fortsätta med ishockey på ett eller annat sätt. Vi ska hitta en lösning.

Finns andra erbjudanden?

Det jobbet startar nu. Coachsidan är väldigt speciell, det är inte lika stor omsättning där som på spelaresidan.

Du företräder även Andreas Johansson. Är det aktuellt att de fortsätter tillsammans?

Inget är omöjligt men som hockeyvärlden ser ut idag kan man sällan handplocka en lösning.

FOTNOT: JP har sökt Fredrik Stillman och Fredrik Olausson för en kommentar men utan framgång.

SHL