Stugföreningen vid fritidshusområdet Västersjön har vid flera tillfällen hört av sig till kommunen med frågan att få friköpa tomterna som kommunen arrenderar ut.

Två gånger har politikerna sagt nej. 2008 slog tekniska utskottet fast att delar av området ligger under den så kallade bullermattan i anslutning till flygplatsen.

Tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret avrådde då från att sälja tomterna eftersom de gränsar till ett attraktivt industriområde som kan komma att utökas.

Annons

Så sent som i juni 2015 var frågan uppe på nytt och tekniska nämnden sa nej på tjänstemännens avrådan ”med tanke på framtida möjligheter för tätortsutveckling och expansion för verksamheter”.

Det innebär att kommunen kan tänka sig att bygga bostäder eller industriområde i framtiden.

Anders Jörgensson (M), säger att man vill reservera sig för förändringar i framtiden.

— Det kan vara ligga jättelångt fram i tiden, det kan vara om 30, 40 år, säger Anders Jörgensson.

Enligt den digitala översiktsplanen som finns att se på kommunens hemsida ska området bevaras med småskalig bebyggelse.

Men Anders Jörgensson säger att man ändå vill försäkra sig om att det finns möjlighet att göra ändringar i området, som delvis ligger under den så kallade bullermattan, vid flygplatsen.