Länet, inte bara regionen utan också näringslivet, har så stor brist på personal att den regionala tillväxten hotas. Inte bara inom sjukvården där det saknas läkare och sjuksköterskor, utan i skolor saknas lärare och företag saknar personal som motsvarar behoven.

Nu har Socialdemokraterna i länet presenterat sin plan för den närmaste fyra åren för hur tillväxt och välfärd ska säkras. Ett konkret exempel är 1177, det telefonnummer som allmänheten ringer för att få råd vid sjukdomar. Jönköpings region var sist in av alla landsting i landet och nu är S berett att skrota systemet, dock inte själva hemsidan.

"Kostar 24 miljoner"

– Det kostar 24 miljoner och det har inte fungerat, det är långa väntetider och ibland är det ändå personal inom vårdcentraler som svarar. Vi vill tillföra ännu mer resurser, genom regeringens statsbidrag, och flytta kontakten till vårdcentraler. Då kommer också vården närmare medborgarna, säger regionråd Markus Eskdahl.

Partiet vill också att en ny utbildning för undersköterskor startar i länet och fler administratörer ska också leda till att sjuksköterskor och läkare kan fokusera mer på själva vården.

Vill bilda nytt råd

Näringslivet behöver kunna fortsätta utvecklas med rätt kompetens och för det behövs mer utbildning och mer forskning, partiet vill driva på för mer forskningspengar till Jönköping University.

Annons

– Jönköpings län är landets fjärde största exportregion och det behövs samverkan för att säkra utvecklingen med rätt bemanning. Fler företag måste kunna få möjlighet att växa, valideringen måste fungera och vi vill bilda ett innovationsråd med olika representanter så det blir mer konkret handling, säger Rachel De Basso.

De som finns idag anser de tre politikerna inte fungerar tillräckligt bra för att ge resultat.

Mer bredband

För att kunna fortsätta digitaliseringen behöver bredbandet byggas ut i hela länet och när det gäller miljön vill partiet stödja klimatsmart byggande och se över möjligheten att utvinna miljövänligt flygbränsle av trä. Det är från början ett LO-förslag för att skapa framtidens jobb i ett skogslän.

– Vi har politiken för att möta utmaningarna och den går först för oss. Efter valet får vi se hur vi får chans att genomföra den, säger Carina Ödebrink.

Den senaste valprognosen från Statistiska Centralbyrån visar en stor nedgång för S. Hur ser ni på det?

– Vi kavlar upp ärmarna och jobbar stenhårt. Det är också många som är osäkra så det finns potential, säger Carina Ödebrink som för övrigt siktar på en riksdagsplats.

Läs också: Så vill Alliansen utveckla 1177

Några S-förslag för att lösa bemanningskrisen

Ersätt 1177 med mer tillgängliga vårdcentraler.

Regionen ska vara ledare på digitala v..

Några S-förslag för att lösa bemanningskrisen

Ersätt 1177 med mer tillgängliga vårdcentraler.

Regionen ska vara ledare på digitala vårdtjänster.

Patienter med behov ska ha rätt till fast vårdkontakt.

Krav på kollektivavtalslika villkor vid löner och upphandling.

Etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Nässjö ska bli nationellt centrum för järnvägsutbildningar.

Ny YH-utbildning för undersköterskor.

Specialistutbildning med lön för sjuksköterskor och undersköterskor.

Nya prisvärda seniorkort och studentkort hos länstrafiken.

Nya lånefinansierade stambanor som klarar 320 km/timme.

Smot ska ha mer varierat och tillgängligt kulturutbud