Det finns ingen nyhetskonsument som har undgått vad som händer i Värnamo. På måndagen nämndes orten återigen i P1 morgon och reklammässigt hade sådan nyhetsexponering varit värd ett antal miljoner i marknadsföring. Men nu handlar det inte om positiva nyheter utan om skottlossning, explosioner och om en ordningsmakt som kan upplevas som att den saknar förmåga och redskap att lösa problemen.

Tyvärr är Värnamo inte ensamt om den här problematiken. Vi ser den runt om i Sverige. Kriminalitet har på ett decennium blivit en fråga som hamnat högt upp på den politiska dagordningen. På ett principiellt plan är fokus på trygghetsfrågor bara att applådera. Länge rådde det dock en helt annan attityd: de som vågade diskutera den växande kriminaliteten tystades med argument som att ”Sverige har aldrig varit tryggare”. Underförstått anklagades de som vågade ta upp frågorna för att gå mörkerkrafters ärenden. Förvisso stämmer det att det dödliga våldet är på historiskt låga nivåer. Men att vi inte har medeltida våldsfrekvenser hjälper knappast laglydiga som tvingas leva med att organiserade kriminella i princip annekterar bostadsområden och gör dem till sina egna. På ren svenska är det dessutom något av en översittarattityd att drämma till med nationell statistik när det handlar om att människor upplever en rejäl försämring i sin vardag. Det är också förnedrande och föga meningsfullt att hävda att hårdare straff inte hjälper de kriminella att bli laglydiga.

Annons

När det gäller brottsbekämpning är det lätt att föreslå fler poliser. Men det handlar också om att stoppa rekryteringen till kriminella gäng och ge rättsväsende de befogenheter som krävs för att oskadliggöra livsstilskriminella. En klar förbättring för domstolarna handlar om införandet av så kallade kronvittnen vilket förenklat innebär att en åtalad kan erbjudas fördelar mot att denne vittnar mot en annan åtalad. Kronvittnen kan bli ett led i att bryta den kriminella hederskulturen. Systemet har använts med framgång i USA i kampen mot den organiserade maffian.

Kritikerna mot kronvittnen kan påpeka att det handlar om rättssäkerhet men detta kommer vara ett komplement till annan bevisning. Det skulle handla om konkreta frågor som att berätta om var vapen eller stöldgods är gömt och det kommer inte bli några tv-sända rättegångar i Sverige som i USA där kriminella i princip kan köpa sin frihet i utbyte mot ett vittnesmål. Vad som skulle kunna äventyra rättssäkerheten är förslaget om anonyma vittnen som stöds av bland annat Liberalerna. Anonyma vittnen öppnar upp för rejäla chansningar och kan dessutom leda till att uppgörelser i den undre världen börjar föras i rättssalen. Det skulle dessutom kunna öka våldet när man försöker eliminera rivaler man tror har vittnat. Våldet skulle också kunna drabba oskyldiga.

Kronvittnen är helt enkelt rätt väg att gå för att bekämpa våldet. Men det vore att ljuga att påstå att detta vore en universallösning. Det kommer ta tid att bekämpa kriminaliteten men det är ett litet steg i rätt riktning att hjälpa invånarna i Värnamo och andra områden som har problem med kriminella. Men det kommer som sagt att ta tid och den som vill påpeka att man borde gjort något tidigare har självklart helt rätt.