Efter en tid av förhandlingar har Jönköpings kommun och Sverigeförhandlingen kommit överens. Om en höghastighetsbana ska bli verklighet och Jönköping ska kunna bli ett nav måste kommunen medfinansiera bygget av höghastighetsbanan med 195 miljoner kronor. Kommunen ska också betala 133,1 miljoner kronor i förskott och framför allt måste kommunen se till att 10 000 nya bostäder byggs fram till 2035.

Förskottspengarna ska sedan betalas tillbaka i takt med att bostäder byggs.

Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, är nöjd:

— Det här är okej. 10 000 bostäder på 20 år ligger väl i linje med det mål som vi redan har satt upp i kommunen, så det blir inte svårt för oss, säger hon.

Att kommunen måste medfinansiera bygget med 195 miljoner kronor ser hon inte heller som orimligt utan jämför summan med andra byggen i kommunen, som ett stadshus i Huskvarna och en ny fotbollsarena, som ligger på samma kostnadsnivåer.

När det gäller summan, 195 miljoner kronor, som kommunen ska bidra med ska pengarna betalas i tre steg – en tredjedel när projekteringen startar, en tredjedel när järnvägen börjar byggas och resten när sträckan är klar.

Vilket utgångsbudet var från Sverigeförhandlingen vill varken Ann-Marie Nilsson eller Sverigeförhandlare Catharina Håkansson Boman avslöja.

Ingen garanti

Annons

Snabbtågsplanerna

Sverigeförhandlingen jobbar på uppdrag av Regeringen att möjliggöra ett bygge av en järnväg ..

Snabbtågsplanerna

Sverigeförhandlingen jobbar på uppdrag av Regeringen att möjliggöra ett bygge av en järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg samt Malmö och Stockholm.

Jönköping blir navet.

Jönköpingsborna kommer kunna åka till Stockholm på 1 timme och 25 minuter och till Göteborg på 40 minuter.

Jönköping är nu den andra kommunen som Sverigeförhandlingen har kommit överens med. Först ut var Värnamo.

Men handslagen är långt ifrån en garanti för att planerna blir verklighet. Enligt Trafikverket kan kalaset totalt hamna på mellan 190 och 320 miljarder kronor.

— Det krävs att politikerna på nationell nivå är beredda att satsa, finansieringen är den springande punkten och kostnaderna ställs mot vilka nyttor man får av höghastighetsbanan, säger Catharina Håkansson Boman.

Parallellt med Sverigeförhandlingen har en snabbutredning tillsatts där Trafikverket undersöker möjligheter att rusta upp och bygga ut befintliga järnvägsspår.

— Det alternativet skulle antagligen innebära mindre kostnader, men samtidigt får man ta hänsyn till nyttorna som inte blir de samma som med en ny höghastighetsbana, säger Catharina Håkansson Boman.

Inte oroad

Ann-Marie Nilsson ser inte med oro på vad den snabbutredningen kan leda till för Jönköpings del.

— Jag ser den inte som ett hot. Men man kan aldrig vara säker på något. Men med tanke på att två regeringar har tillsatt förhandlingar, gett uppdrag att utreda och satt igång ett oerhört arbete som redan har kostat mycket tid och pengar skulle det vara ett oerhört svek om regeringen plötsligt säger att nu skiter vi i det här, säger Ann-Marie Nilsson.

Följ JP på Facebook: Klicka här.