De tidigare moderatpolitikerna med Carin Berggren i spetsen har krävt att resultatet av utredningen av Carl-Johan Korsås offentliggörs.

— Jag ska som avgående kommunalråd den 14 augusti ta upp ärendet i ledningsutskottet och ställa krav på att utredningen offentliggörs, sa Carin Berggren.

Vänsterpartiet kommer att diskutera hur de ställer sig i frågan nästa vecka.

— Jag kan inte fatta ett eget beslut, uppenbarligen finns det synpunkter kring detta och vi ska diskutera detta i partiet, säger Jerry Hansson (V).

Annons

Oppositionsrådet Ilan De Basso (S) säger att de redan i våras lyfte den organisatoriska frågan och ansvarsfördelningen.

— Ansvaret vilar alltid på politiken. Kommunstyrelsens ordförande har det yttersta ansvaret. Hur delegation och uppföljningar har fungerat i det här fallet kan jag inte svara på. Men min erfarenhet är att stadsdirektören och våra tjänstemän är noggranna med att återrapportera till politikerna.

Trots att Ilan De Basso ser det som en större fråga kring hela ledningsstrukturen i kommunen anser han att det är angeläget att få svar på vad som gått fel i samband med Carl-Johan Korsås rekrytering av IT-chef Kaj Stenman.

— Vilken information som ledningsutskottet har haft kan jag inte svara på, men kommunstyrelsens ordförande har ju daglig kontakt med stadsdirektören, säger han.

Kommer ni också att kräva att utredningen redovisas?

— Vi kommer att följa upp den organisatoriska frågan men det handlar inte nödvändigtvis om en enskild person. Vi måste gå till botten med det politiska ansvarstagandet.

Kan det inte vara så att utredningen ger en del svar på vad som inte fungerat?

— Självklart ska vi inte slänga utredningen åt sidan, frågan kommer att tas upp när vi samlas.

Läs mer: Exmoderaterna kräver att utredningen mot Korsås redovisas

Läs mer: Ilan De Basso (S): Vi ska inte släppa det här