På Internationella handelshögskolan i Jönköping har man studerat förnyelse i besöksnäringen.

Fakta: Innovation i besöksnäringen

Vad: En forskningsstudie som tagits fram under två år vid Internationella handelshögskolan i J..

Fakta: Innovation i besöksnäringen

Vad: En forskningsstudie som tagits fram under två år vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Ekonomiskt stöd från BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. Slutrapport klar i december.

— Det finns väldigt lite statistik och kunskap om innovation inom hotell och restaurang. Vi tyckte att det var konstigt att ingen har tittat på det, säger Mikaela Backman.

Det är en viktigt näring som växer så det knakar. På tio år har antalet arbetsställen ökat med 32 procent medan övriga branscher har ökat 17 procent.

— Hotell och restaurang sysselsätter många och bidrar till integration.

Nästan en av tre i besöksnäringen har utländsk bakgrund.

Mikaela Backman leder projektet som fokuserar på innovationer i besöksnäringen tillsammans med Özge Öner och Johan Klaesson. Alla tre arbetar på internationella handelshögskolan.

Fler familjeföretag

900 företag i Jönköping, Jämtland och Stockholms län fick besvara på frågor relaterat till deras innovationsbenägenhet. Enkätsvaren visar en del skillnader mellan regionerna. Besöksnäringen i Stockholms län arbetade starkast med innovation, men inte alltid så det syns utåt.

Annons

— De förnyar oftare i organisationen jämfört med Jönköpings och Jämtlands län.

I Jämtland var anställda mer högutbildade. I Jönköping fanns fler familjeföretag.

— I familjeföretag blir ofta generationsskiften väldigt viktiga och de kan innebära risker. Företagsnamnet är extra viktigt. De agerar mer långsiktigt, sammanfattar Mikaela Backman.

Besöksnäringen mäter hela tiden kundernas nöjdhet. Men den extremt starka drivkraften till förnyelse av service och produkter överraskade forskarna.

— Vi var medvetna om att mycket skedde inom besöksnäringen men inte så här mycket. Man måste förstå hur viktigt det är om man ska kunna förstå näringen.

Det går inte att luta sig tillbaka. Konkurrensen är hård. Hotell ska kunna ta emot både affärsmän och familjer. Den ena kräver snabb och effektiv service och den andre ett mer personligt bemötande.

Vilka trender ser du själv?

— Det händer mycket i hotellbranschen. En del är nyckellösa och du checkar snabbt in själv med mobilen. Bra restaurang och kafé i hotellet blir allt viktigare. Man har spa och erbjuder flera upplevelser. Restauranger sticker ut med ovanlig interiör, atmosfär, egna matböcker och kanske produkter till försäljning.

Resultaten från projektet har väckt intresse. Flera hoppas att den kan bidra till att ge branschen mer status och tyngd än vad den har idag, förklarar hon.