Det finns snart inte en företagare eller personalchef som inte pratar om svårigheterna att anställa personal med rätt kompetens. Problemet gäller för såväl industri som vård och skola. Den aktuella satsningen fokuserar dock på de branscher som finns representerade i Vaggeryds kommun.

Läs mer: Skolprojektet som ska trygga kompetensen

Projektet har fått stor uppmärksamhet och positiv respons när de har passerat genom de kommunala nämnderna. I korthet bygger det på ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv. Dels ska eleverna få med sig praktiska exempel från näringslivet för att bättre förstå vad de lär sig i skolan, dels handlar det om personliga kontakter som efter examen kan leda till anställning. Det kan också handla om att elever som fortsätter med högskola på annan ort fortsätter att hålla kontakt med företagen.

Samlingen skedde i samarbete mellan Vaggeryds kommun, Vaggeryds Näringslivsråd och Arbetsförmedlingen. Från den sistnämnda talade Inger Aldén om erfarenheter från Jönköping, där man redan praktiserar företagsförlagd utbildning.