Huvuduppdraget för företagsjourerna i Region Jönköpings län och Region Östergötland är att - kostnadsfritt - hjälpa små och medelstora företag som på olika sätt hamnat i svårigheter.

Fakta: Företagsjouren

En neutral samtalspartner med syftet att rädda så många arbetstillfällen och så många f..

Fakta: Företagsjouren

En neutral samtalspartner med syftet att rädda så många arbetstillfällen och så många företag som möjligt. Huvudmän är Region Jönköpings län och Region Östergötland.

All rådgivning är kostnadsfri och under sekretess.

Genom företagsrådgivare kan företagare med upp till 350 anställda samt egenföretagare få kostnadsfri hjälp.

Den vanligaste orsaken till att företag söker hjälp är ekonomiska bekymmer (cirka 60-70 procent). Men även ägarfrågor, avtalsfrågor och personalfrågor är vanligt. Ägarfrågor tenderar att öka.

De flesta företag som kontaktat jourerna har upp till fem anställda och de allra flesta tillhör tillverkning och handel.

Det är vanligare att män söker hjälp, men så ägs också 80 procent av bolagen i Sverige av just män.

Det tar i snitt 2-4 månader per att hjälpa ett företag på fötter

Till exempel kan företagen få hjälp med frågor som rör juridik och ägarskap, men även med psykologhjälp. Det finns också en företagsrådgivare med expertiskunskap inom de gröna näringarna (Pelle Philip).

I Jönköpings län startades jouren under finanskrisen 2009, med Göteborgs företagsjour som förebild, fem år senare följde Östergötlands län efter.

LÄS MER: Företaget i knipa - gå till företagsdoktorn

Tuffa dagar

Annons

Göran Qvarnström, projektledare sedan starten i Jönköpings län och med en bakgrund som vd för privata bolag, berättar hur han lockades av de få och tydliga målen: rädda så många jobb och så många företag som möjligt. Dessutom var målen mätbara.

- Det kan vara tuffa dagar på jobbet, säger Göran Qvarnström.

- Men det är en stor tillfredställelse att kunna hjälpa företag till ett bättre läge.

LÄS MER: Flest bolag är inom tillverkning

Fem stycken

Fakta: Kontakta Företagsjouren

Telefon: 070-5360425 (Göran Qvarnström)

Mejl: foretagsjouren@rlj.se

Fakta: Kontakta Företagsjouren

Telefon: 070-5360425 (Göran Qvarnström)

Mejl: foretagsjouren@rlj.se

Fram till årsskiftet 2016/2017 hade åtta regioner i Sverige företagsjourer - i dag finns tre av dem kvar (Östergötland, Jönköping och Västergötland).

Sammanslagningen av jourerna i Jönköping och Östergötlands län handlar framförallt om att dela på den administrativa delen av arbetet. Personalstyrkan kommer vara densamma som före sammanslagningen: fem företagsrådgivare inklusive projektledare Göran Qvarnström.

LÄS MER: Ska hjälpa bönder i kris

I Europa

Göran Qvarnströms förhoppning är att sammanslagningen av jourerna ska kunna leda till att ännu fler företag får hjälp att komma på fötter igen.

Han berättar också att det positiva arbete som skett i bland annat Jönköping har spridit sig ut i Europa. Med Sverige och Danmark som förebilder har EU investerat 50 miljoner i företagsjourer i Europa - Spanien har redan startat, därefter kommer Cypern, Polen, Grekland och Italien.

LÄS MER: Mindre pengar än väntat

Fakta: Så många jobb har räddats

Totalt, sedan 2009, har företagsjourerna i Jönköpings och Östergötlands län tillsammans ..

Fakta: Så många jobb har räddats

Totalt, sedan 2009, har företagsjourerna i Jönköpings och Östergötlands län tillsammans räddat cirka 1500 jobb.

Totalt har 450 företag fått hjälp.

Detta motsvarar en samhällsvinst på över 400 miljoner kronor.