Kommunen meddelade nyligen handikappföreningen Uttern att verksamheten inte längre är berättigad till kommunala bidrag.

FAKTA: Föreningsstöd

För att ideella föreningar i Jönköpings kommun ska kunna erhålla bidrag, krävs att förening..

FAKTA: Föreningsstöd

För att ideella föreningar i Jönköpings kommun ska kunna erhålla bidrag, krävs att föreningen följer Allmänna bestämmelser.

En godkänd sammankomst ska vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter.

(Källa: Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun)

— Vi blev ganska chockade, säger Marianne Alexandersson, ordförande för föreningen Uttern.

För att få kommunalt bidrag måste sammankomsten vara i en timme. Utterns pass är i vanliga fall mellan 30 och 40 minuter.

— Våra medlemmar är gamla, de klarar inte en hel timme.

Det står i kommunens riktlinjer för stöd till ideella föreningar att en sammankomst ska pågå i minst 60 minuter.

— All verksamhet som vi bidrar till ska pågå i en timme. Vi kan inte göra ett undantag för en förening, säger Pierre Oksanen, handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Han påpekar att andra organisationer och myndigheter har samma regelverk.

"Felaktiga grunder"

Kommunen har informerat föreningen om att de inte är berättigade till kommunalt stöd.

— Vi har upptäckt det här nyligen, så det är möjligt att de tidigare har fått bidrag på felaktiga grunder, säger Pierre Oksanen.

Annons

Utan det kommunala bidraget måste handikappföreningen Uttern lägga ner verksamheten efter mer än 50 år.

— Det är helt galet. Som vanligt slår det mot de gamla, säger Marianne Alexandersson.

Bland de 200 medlemmarna i handikappföreningen Uttern finns äldre personer och många som rehabiliteras efter operationer.

— Jag har all respekt för att de har gamla medlemmar, men vi har många andra föreningar som också riktar sig till de äldre, säger Pierre Oksanen.

Gemenskap i vatten

Handikappföreningen Uttern, som grundades redan 1962, har i flera årtionden erbjudit rehabiliterande vattengymnastik för sina medlemmar.

— Det är dels gemenskap, dels det varma vattnet. Tänk vad pengar vi har sparat till regionen under alla dessa år, säger Marianne Alexandersson som själv blev medlem efter en höftoperation.

Med bidraget från kommunen, 40000 kronor per år, har föreningen anställt gympaledare och betalat för bassänghyra.

Medlemmarna betalar en avgift på 500 kronor per termin.

— Vi kan inte höja det mer. Många av våra medlemmar skulle inte ha råd, säger Marianne Alexandersson.

Har ni inte funderat på att ändra längden på passen för att uppfylla kommunens krav?

— Nej, det är många som inte klarar en timme och som skulle hoppa av. Alla jobbar efter sin förmåga. Det är inte rätt mot dem som älskar att vara med och känner sig bättre. Jag vill inte medverka till det.

Marianne Alexandersson betonar att kommunens beslut drabbar de äldre.

— Men bara för att man är gammal behöver man inte vara tyst.