Annons

Demokraterna betonar i sitt svar på Andreas Sturessons insändare att man artigt, men bestämt säger nej till att debattera budgeten med Andreas Sturesson i en livesändning på jp.se.

”Vår bestämda uppfattning är att det inte finns något att debattera då det yttersta ansvaret ligger på kommunens högsta politiker, Anne Mari Nilsson (C), och inte på något av de övriga kommunalråden i alliansen. Vi har ännu vare sig blivit inviterade till samtal om kommande budgetförslag eller fått någon övrig information i pågående budgetprocess. Vi är redo att diskutera budgetens innehåll med de ytterst ansvariga och på ett konstruktivt sätt. Som fristående kvartett från både allians och den nuvarande oppositionen är vi medvetna om den påverkan vi kommer att ha i kommande omröstning. Det minsta vi kan begära är att den nu styrande alliansen är beredd att beakta de delar i budgeten vi anser vi vill se prioriteringar på. Vill alliansen fortsätta sitt styre för Jönköpings kommun kan vi inte annat än rekommendera företrädarna att bjuda in oss till dialog. Vi är absolut borgerliga i våra värderingar och är emot skattehöjningar men vi kommer att rösta på det budgetförslag vi anser är det bästa för våra medborgare. Detta kallas demokrati, inte som A. Sturesson i sin artikel vill få till att de demokratiskt valda är någon form av ”röstboskap” som ska lägga sin röst enligt något förutfattat spelprogram. Vi säger ”ja” till att bjudas in för samtal, vi säger ”ja” till att det som är till för medborgarnas bästa, det ska de folkvalda respektera. Allt annat är ett svek mot de demokratiska principerna och de folkvalda blir knapptryckare utan individuell påverkan, vilket är en katastrof för det demokratiska styret.”

Demokraterna i Jönköping

Ola Helt

Carin Berggren

Anders Jörgensson

AnneMarie Grennhag