Initiativtagarna till nätverket är Emina Busatlija och Sanna Davidsson på konsultbyrån Kvadrat i Jönköping.

Fakta: Kvadrat

Kvadrat är ett konsultbolag med konsulter inom IT, teknik och management med sju kontor i Sverige..

Fakta: Kvadrat

Kvadrat är ett konsultbolag med konsulter inom IT, teknik och management med sju kontor i Sverige, varav ett i Jönköping. I Jönköping finns det 23 konsulter (fler är på gång), totalt i Sverige finns det 320 konsulter.

Övriga orter som Kvadrat är verksamma på är: Stockholm, Linköping, Örebro, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

— Vi kände att vi ville dra igång det här nätverket eftersom det är något som vi har saknat, säger Sanna Davidsson.

— Här kan vi konkret byta erfarenheter och kunskaper samt knyta kontakter.

Emina Busatlija fortsätter:

— IT-branschen är en mansdominerad bransch och vi ville lyfta fram kvinnorna.

Testa idé

Grundidén är att samlas kring ett verklighetsbaserat case. Till nätverkets andra träff har därför startup-bolaget URD Rating från inkubatorsprogrammet på Science Park bjudits in.

URD Rating ska helt enkelt testa sin idé på deltagarna och genom efterföljande workshop kommer både URD Rating att få konkret feedback på sin idé och deltagarna i nätverket kommer att kunna ta del av varandras erfarenheter och tankar.

Band knytas

Annons

Emina Busatlija understryker att det inte bara handlar om att ta del av en föreläsning, äta och gå hem. Efterföljande diskussioner är snarare den bärande delen i nätverket.

Förhoppningen är också att sociala band ska knytas, till exempel nya personer att luncha med. I ett längre perspektiv skulle det även kunna leda till nya jobbmöjligheter.

Att växa

Nätverket är inte slutet, men litenheten är viktig. Blir det ett stort intresse kommer det snarare att bildas nya nätverk.

Målet är också att ha täta träffar, under våren planerar Emina Busatlija och Sanna Davidsson två träffar till och till hösten ytterligare tre stycken.

Är positiva

Personerna bakom URD Rating, som eftersom de befinner sig i uppstarten med sin affärsidé inte kan nämna några detaljer, säger att de är mycket positiva till nätverket. Att i ett tidigt skede få konkret feedback kan vara helt avgörande.

— För oss är det här väldigt värdefullt, konstaterar Peter Welin från startup-bolaget.

En metod

Nästa nätverksträff för ”Share it forward - for her” kommer att handla om ett arbetssätt som kallas för den agila metoden.

Det är en metod som har sitt ursprung i USA i början av 2000-talet genom 17 mjukvaruutvecklare. De ville skapa ett nytt arbetssätt som bättre svarade mot en föränderlig omvärld.