Claes Pettersson från länsmuseet och Sven Engkvist från Miliseum i Skillingaryd har lett de utgrävningar som gjorts hittills på platsen för slaget.

Nu vill de fortsätta undersökningarna. För att finansiera det har de dragit igång projektet "Getaryggen 1567" genom plattformen CrowdCulture, som är till för att finansiera kulturprojekt.

— Vi har satt ett mål på 200 000 kronor vilket skulle innebära att vi skulle kunna återuppta de rent arkeologiska undersökningarna på plats på Getaryggen, säger Sven Engkvist.

Nu blir det en mer grundlig undersökning av platsen, där de helt enkelt ska lyfta bort jorden och ta ner lite skog för att förhoppningsvis hitta fler lämningar. Pengarna ska gå till bland annat hyra av en grävmaskin.

— Det är en insats som är ganska begränsad i tid och som kräver ganska lite personal.

Bland annat letar de efter det blockhus som var en del av det svenska försvaret. Dessutom hoppas de hitta begravda stupade soldater.