Svenska kyrkan står inför stora utmaningar. Tongångarna i samhället är många gånger negativa, antalet medlemmar minskar och precis som andra föreningar brottas de med att få tillräcklig många att engagera sig ideellt.

Fakta: Månsarps församling

Församlingen har knappt 4000 medlemmar och omfattar Månsarps- och Tabergsbygden.

M..

Fakta: Månsarps församling

Församlingen har knappt 4000 medlemmar och omfattar Månsarps- och Tabergsbygden.

Månsarps kyrka byggdes 1853 och har genomgått en omfattande renovering senaste åren.

Församlingen bjuder in alla till en kväll om framtiden 5 oktober.

— Det är en utmaning och den är tämligen stor, säger Tore Karlsson, kyrkoherde i Månsarps församling.

Samlas en kväll

Frågan är åt vilket håll Månsarps församling ska styra skutan? För att lyfta frågan, redogöra för dagsläget och bjuda in till samtal arrangerar församlingen en kväll med fokus på framtiden. Tore Karlsson hoppas på "positiv nyfikenhet".

— Och att man får samtala om vad församlingen vill, vilken väg ska vi välja, säger han.

Hela Svenska kyrkan

Annons

Utmaningarna i Månsarps församling är inget unikt, det ser ut så på alla håll i landet. Ett sätt att lösa frågan organisatoriskt är att slå ihop flera församlingar till ett pastorat, till exempel som inne i Jönköping. Då behövs bara ett kyrkoråd. Ett extremt exempel är Växjö pastorat som består av 13 församlingar och ett 40-tal kyrkor.

— Det är inte många församlingar som bara har en kyrka idag, säger Agneta Philip, vice ordförande i kyrkorådet.

— Vi vill ju helst vara en egen församling, säger hon.

— Vi jobbar på att vara en egen församling. Tills någon säger något annat, säger Lars Johansson, ordförande.

— Men jag tror att det är många som inte har en aning om att det krävs det här gänget för att det ska fungera, fortsätter han.

Kyrkoherde Tore Karlsson betonar ändå att det inte är fråga om någon kris i församlingen. De vill förekomma en sådan och kvällen ska vara en början på att ta kontroll över förändringen, inte att oroa sig för den.

— Det får inte vara grunden, att känna en oro, grunden ska vara glädje, säger han.