På torsdag ska stiftelsestyrelsen, som är högskolans högsta beslutande organ, besluta om den lika ifrågasatta som kontroversiella omorganisationen ska bli av eller inte. Bakgrunden uppges vara att det finns en vilja att effektivisera verksamheten. Allt med målet att Jönköping ska få ett internationellt universitet 2025.

Inför beslutet har tidningen undersökt hur styrelsen ställer sig. Men av ledamöterna var det i går bara Bjarne Kirsebom som öppet ville deklarera hur han ser på ärendet. Han är i grunden positiv.

– Jag instämmer i beslutsunderlaget eftersom jag har varit med och tagit fram det, säger han.

Ser fördelar

Övriga har avböjt att kommentera eller inte gått att nå. När ärendet bordlades på förra styrelsemötet protesterade Bjarne Kirsebom genom att reservera sig mot bordläggningen. Samma sak gjorde även ledamöterna Inger Rydén Bergendahl och Madeleine Rohlin. Bjarne Kirsebom ser flera fördelar med grundförslaget som går ut på att koncentrera mer makt till stiftelsestyrelsen.

– Fördelarna blir att vi får en möjlighet att hantera en komplex verksamhet på ett smidigare sätt. Vi har pekat på att det finns ett behov av en organisation med tydliga befogenheter, säger Bjarne Kirsebom.

Djupare än så vill han inte gå in på ärendet.

"Infekterad diskussion"

Skolans rektor, Anita Hansbo, uppgav så sent som i gårdagens tidning att hon inte var beredd att kommentera ärendet. Samma svar lämnade även förre Saab-chefen Jan Åke Jonsson.

Till listan över personer som inte har velat kommentera ställer sig även Margareta Wallin Peterson från Göteborg och högskolans lärarrepresentant Dag Raudberget. Även Toni Subotin, som är utsedd av studenterna, är fåordig:

– Jag kan kommentera det efter att beslutet är taget. Men studenterna är positiva till beslutet, säger Toni Subotin.

Av de tio ledamöterna i styrelsen har fem lokal förankring, däribland näringslivsprofilen Johan Svedberg. Han vill inte säga hur han ställer sig till förslaget.

– Det får vi se på styrelsemötet. Men jag har min uppfattning, säger han.

Mer än så vill han inte säga eftersom det har varit en infekterad diskussion. Att gå ut och deklarera sin ståndpunkt vore fel, säger han. Ledamöterna i styrelsen har olika bakgrund. Av ledamöterna har bland annat Bjarne Kirsebom och Margareta Wallin Peterson mångårig erfarenhet av att utveckla utbildningsväsendet i Sverige. Den senare har lett visionsarbetet på Göteborgs Universitet.