Det är försäkringsbolagen If och Trygg-Hansa som, efter egen statistik, har kommit fram till slutsatsen att inbrotten inte är färre hos kunder som har installerat larm.

If har till och med tagit bort rabatten för hushåll med inbrottslarm.

– Det beror helt enkelt på att vi i skadestatistiken inte kunnat se att hushåll som haft larm har haft färre inbrott och lägre skadekostnader, säger Osvald Wiklander, pressansvarig på If, till TT.

Trygg-Hansa har valt att ha kvar rabatten, då larm även kan skydda mot bränder.

– Men om någon frågar om inbrottslarm skyddar mot inbrott måste jag svara nej, det gör inte det. Det finns ingenting som tyder på det. Men vi vet i dag att mellan 50 och 70 procent av inbrotten utförs av ligor och ligor bryr sig inte ett dugg om larm, säger Trygg-Hansas försäkringsexpert Håkan Franzén, som ändå vill att folk ska fortsätta skaffa larm.

”Larm är väldigt viktiga”

Varken Brottsförebyggande rådet (Brå) eller polisen kan ge svar på hur många inbrott som verkligen sker i larmade hus.

Men klart är dock att antalen inbrott i Sverige har minskat under de senaste åren. Förra året anmäldes ungefär 17 000 bostadsinbrott – vilket är en minskning med 24 procent jämfört med 2017, visar statistik från Brå.

Göran Landvall, som fram till november förra året har jobbat med inbrottsfrågor inom polisens nationella operativa avdelning, menar på att larmen är en av anledningarna till minskningen.

Annons

– Larm räddar inte hela problematiken ensamt, men det är en av fem faktorer som är väldigt viktiga, säger han till TT.

Landvall berättar också att kameraövervakningen inte bara är avskräckande, utan även ger polisen större möjligheter att ta fast tjuven efter inbrotten.

Brå: Två bostadsinbrott per timme

Under 2018 anmäldes 17 000 bostadsinbrott i Sverige. Det motsvarar ungefär två per timme oc..

Brå: Två bostadsinbrott per timme

Under 2018 anmäldes 17 000 bostadsinbrott i Sverige. Det motsvarar ungefär två per timme och är en minskning med 24 procent jämfört med 2017.

Lägenhetsinbrotten minskade med 19 procent medan inbrotten i villor och radhus minskade med 28 procent.

Källa: TT, som hänvisar till Brå.