Butiken Grafitgrå i Kaxholmen har ansökt om att få göra en tillbyggnad av lager- och butiksbyggnad med kafé och orangeri samt anordnade parkeringsplatser. Under torsdagens sammanträde sa stadsbyggnadsnämnden ja till bygglovet men med en sanktionsavgift på grund av att man har byggt lite innan man fått bygglovet.

— De fick positivt besked. Vi var eniga om beslutet i nämnden, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Fastigheten byggdes 1952 och var då ämnat som smidesverkstad. 2017 bildades Vipeja Fastigheter AB som idag äger fastigheten och som Grafitgrå hyr av sedan 2012 då butiken öppnades i den gamla smedjan.

Grannar reagerar

Annons

Berörda grannar har tagit del av ansökan och flera av dem har invändningar mot utbyggnationen. De menar på att den förslagna byggnationen är oproportionerligt hög i förhållande till den befintliga byggnaden och att utsikten över omgivningen och över sjön från deras fastigheter kommer att störas väsentligt.

— Det här är ett klassiskt exempel när man ska bygga högre. Det blir ofta spänningar mellan grannarna och den som ska bygga, säger Anders Samuelsson (C).

Dessutom har en VA-ingenjör från tekniska kontoret reagerat på planerna och menar på att en byggnation inte kan accepteras då det finns kommunala VA-ledningar på fastigheten som måste vara tillgängliga för service och reparation.

Kan överklaga

I beslutet står dock att byggnadsarbetena inte får påbörjas förrän VA-ledningar i marken har flyttats.

— Vår bedömning är att bygglovet inte kommer att innebära betydande olägenhet för grannarna, de flesta ligger högre med sina fastigheter, säger Anders Samuelsson (C).

Bygglovet måste vinna laga kraft och grannarna har tre veckor på sig att överklaga beslutet.