Det hela började med ett medborgarförslag i mitten av april.

— Jag har haft två barn i barnomsorgen – nu 4 och 7 år gamla – och har noterat att det är en väldigt hög omsättning på personal. Detta skapar en stor otrygghet och ger ingen stabilitet för barnen, säger förslagsställaren Ida Philip (C).

Fakta: Personal på förskolor (%)

Utbildade förskollärare (53)

Outbildade med begränsning* (24)

Barnskötare (19)

Grundskollärare (..

Fakta: Personal på förskolor (%)

Utbildade förskollärare (53)

Outbildade med begränsning* (24)

Barnskötare (19)

Grundskollärare (2)

Förskollärare, saknar enskild kurs (2)

* Får exempelvis inte utföra vissa administrativa uppgifter.

Källa: Vaggeryds kommun

Ida, som är ledamot i barn- och utbildningsnämnden har fått signaler om hög personalomsättning även från andra förskolor i kommunen.

Det anses allmänt att barnomsorgen i längden vinner på att personalen är välutbildad. Signalen kommer från Skolverket, som i lagen från 2011 kräver legitimation för att jobba som förskollärare. Men det står också; ”…för att kunna bli tillsvidareanställd…”, vilket väl får ses som en anpassning till verkligheten.

— Att alla kommer att vara legitimerade ser jag som en utopi. Det finns många som exempelvis har gått barn- och fritidsprogrammet och inte vill läsa på högskolan just nu, eller känner att de inte klarar det, säger Ida Philip.

Annons

De som inte har legitimation kan få ett halvårsvikariat, som kan förnyas om båda parter så vill. Men, menar Ida, systemet skapar en otrygg situation för såväl barn som anställda:

— Mitt förslag syftar till att få trygga arbetslag inom förskolan redan i dag, istället för att vänta på att det kanske kommer att finnas tillräckligt med utbildade förskollärare i framtiden.

I Vaggeryd finns ett mål på att 80 procent ska vara legitimerade. Samtidigt är problemet med hög personalomsättning välkänt.

— Jag tycker att det ska finnas genvägar inom barnomsorgen liksom inom skolan, där man kan tillgodoräkna sig annan utbildning och erfarenhet, säger nämndordförande Jenny Larsen (KD).

När frågan, efter behandling i förvaltningen, och beslut i nämnden, går vidare föreslås femårskontrakt. Motprestationen är att de som inte är förskollärare samtidigt anmäler sig till ett traineeprogram.

För att komma ifråga för traineeprogrammet ska vederbörande ha en ”pedagogisk insikt”. Med detta menas att man exempelvis har en bakgrund som fritidsledare musikpedagog eller liknande.

Om kommunen ska gå vidare och utreda förslaget avgörs av kommunfullmäktige.

— Det kan vara ett steg i rätt riktning, samtidigt som det är ytterligare en lösning på lång sikt. Mitt mål med medborgarförslaget var att få en bättre situation i dag, kommenterar Ida Philip.