— Haga är ett av de utvecklingsområden vi ser i Jönköping för Castellums del de närmaste åren, säger Lena Emilsson, marknadsområdeschef på Castellum.

När Jönköping växer vid framförallt Södra Munksjön ser Castellum möjligheten att göra Haga industriområde till ett nytt affärs- och handelsområde i Jönköping.

— Här kan vi erbjuda ett fantastiskt läge, citynära men inte mitt i centrum, menar Lena Emilsson.

Tre etapper

”Haga företagspark” består av tre huskroppar med en totalyta på mellan 5400 och 6000 kvadratmeter.

Annons

Projektet genomförs i tre delar. Etapp ett, som just har avslutats, är en renovering av en befintlig lokal där bland annat Miljöma är hyresgäst.

Etapp två, som påbörjas nu, är en nyproduktion av en 2400 kvadratmeter stor lokal där bland annat Carspect och Momentum är klara som hyresgäster. Denna lokal beräknas stå klar i början av 2018.

Fakta: Haga Företagspark

Läget: I anslutning till Hagaleden och Riksväg 40 på Haga i Jönköping.

Ytan: Huskrop..

Fakta: Haga Företagspark

Läget: I anslutning till Hagaleden och Riksväg 40 på Haga i Jönköping.

Ytan: Huskropp A är 1800 kvadratmeter, huskropp B är mellan 1200 och 1800 kvadratmeter och huskropp C är 2400 kvadratmeter.

Typ av företag: I huvudsak små och medelstora serviceföretag.

Tidsplan: Etapp ett är avslutad, etapp två beräknas stå klar i början av 2018, därefter påbörjas etapp tre.

Om hyresgäster

Den sista etappen är också en befintlig lokal som ska renoveras, exakt när den kommer att bli klar beror på vilken hyresgäst som visar intresse.

Potentiella hyresgäster för ”Haga företagspark” är olika typer av servicebolag, lokalernas utformning möjliggör alltifrån kontor och butik till lager och verkstad. Lena Emilsson säger att de välkomnar en stor bredd hos sina hyresgäster:

— Vi vill gärna ge våra hyresgäster de bästa förutsättningarna och vi ser gärna ett kluster av företag som kan ha nytta av varandra, säger Lena Emilsson.

Hon säger också att ju tidigare en hyresgäst visar sitt intresse, desto större är möjligheterna att vara med och påverkar utformningen av lokalerna.