Nu finns det visserligen något bord kvar vid den förut så välbesökta rastplatsen, och det går fortfarande att tanka bilen. Men enligt de fyra medborgarförslag som lämnades in till senaste kommunfullmäktige så är det slöseri med Väst-götes potential.

"Vackrare plats får man leta efter" står det i ett av förslagen, som menar att det gamla motellet vore det perfekta läget för någon typ av äldreboende.

Själva rastplatsen föreslås också få en upprustning med fräscha toaletter och flera bord. En promenadstig ner till Vätterbranten med en rastplats även där skulle göra rastplatsen än mer attraktiv menar en av dem som skrivit förslag. En annan föreslår att elbilsägare ska kunna ladda sina fordon vid rastplatsen. "En fin service i Habo kommun", skriver hon.

Enligt Svante Modén, teknisk chef i kommunen, finns det inga planer på att utveckla Väst-göte. Skötseln ligger på tekniska förvaltningen.

— I dagsläget är det att vi bibehåller den som den har varit, säger han.