I maj rullar den svenska Pride-säsongen 2018 igång på allvar. Det kommer att bli Pride-festivaler i olika form och storlekar i minst 50 städer över hela Sverige med jätteevenemanget EuroPride i Stockholm och Göteborg som höjdpunkterna. Att fira Pride, att stå upp för öppenhet, mångfald och ett samhälle där alla kan vara sig själva, ett inkluderande Sverige har för många blivit självklart.

Även om Sverige under den rödgröna regeringen tappat i den internationella rankingen då det gäller hur rättigheter och livsmöjligheter för hbtq-personer ser ut så är Sverige ett av de bättre länderna när det gäller rättigheter och möjligheter för hbtq-personer att leva öppet. Tyvärr ser vi trots det även att det finns människor som inte kan leva öppet. Som möts av homofobi, förtryck och osynliggörande. För vilka det är otänkbart och omöjligt att fira Pride. Det finns en utbredd och som det verkar ökande intolerans, dels i utsatta förortsområden runt våra storstäder, och dels i kretsar där gammaldags religiösa och kulturella föreställningar tillåts gå före enskilda individers behov och val. Detta är uttryck som vi aldrig kan acceptera och som vårt samhälle aldrig heller får acceptera.

Alla människor ska ha möjlighet att fira Pride om de vill. Alla ska ha möjlighet att göra sina egna livsval. Alla ska ha möjlighet att få leva som fria individer. Det är självklara rättigheter för oss och borde vara självklart att stå upp och slåss för bland alla som vill se ett öppet och inbjudande Sverige. Pride är ett tillfälle att uppmärksamma de problem som finns. Men det får inte stanna bara vid Pride. Unkna värderingar och förtryck av hbtq-personer måste vi bekämpa varje dag, året runt oavsett var det förekommer och från vem det förekommer. Vi måste öka hbtq-kompetensen i skolan, på SFI, i socialtjänsten och i fritidssektorn. Vi måste kräva av idrottsföreningar och organisationer som får pengar av det offentliga att stå upp mot homofobi.

Annons

Vi måste säkerställa ett Sverige för alla där det är en självklarhet att kunna leva öppet som hbtq-person. Det är en fråga som politiker från alla seriösa partier och alla goda krafter i det civila samhället tillsammans måste ta tag i nu och envist fortsätta tills målet är nått.

Fredrik Saweståhl, Förbundsordförande

Jenny Edberg, vice förbundsordförande

Edith Escobar, Vice förbundsordförande

Öppna Moderater – Moderaternas hbtq-förbund