Efter att ha läst debattartikeln "Vinsten ska återinvesteras i välfärden" i JP 3/4, blir jag både upprörd och förtvivlad.

Har Carina Ödebrink (S) som aktiv regionpolitiker så ringa kunskap om valfrihet eller är det medveten felaktig beskrivning med syfte att vilseleda?

Till exempel:

"Men det handlar inte om valfriheten, det handlar om att säkra den solidariskt finansierade välfärden."

Alla som har kunskap i den ekonomiska delen känner till att prislappen för utförd tjänst i äldreomsorgen, skolan och vården sätter beställaren - kommun och region. Detta genom politiskt beslut.

Beställaren/politikerna har också skyldigheten att kvalitetssäkra genom regelbundna uppföljningar och utvärderingar.

Detta för att förvissa sig om att den äldre, eleven och patienten får kvalitet enligt fastställda mål.

Brister någon utförare, även offentlig, ska felen omedelbart rättas till eller vid grövre fel skiljas från verksamheten.

Även om utförare gör avvikelse mot etik och moral, till exempel lämnar osanna uppgifter, ska beställaren pröva om utföraren får fortsätta eller varnas.

Inte med ett enda ord nämner artikelförfattarna "kvalitet", vilket åter visar deras oförmåga genom att helt missa det väsentligaste. Avslöjande!

Det påstås:

"Äldre som behöver flytta till boende ska aldrig behöva tänka på att de måste göra ett aktivt val för att få bra omsorg."

Åter en bekräftelse på att de som har skrivit artikeln har ringa kunskap om valfrihet.

Den äldre ska nämligen ”ha möjlighet att välja” (frivilligt) med andra ord inget tvång.

Att under hela sitt verksamma liv ha haft denna möjlighet vid val av till exempel tandläkare, frisör, bostad, bil och så vidare, ska naturligtvis denna rätt gälla hela livet.

Dessutom att ”tjockleken på plånboken” inte har någon betydelse.

Vidare skrivs:

"...att godkänna att svenska skattepengar slungas ut till privatpersoner och ut ur landet."

Detta betyder att politikerna, bland andra Carina Ödebrink, underkänner sig själva, att inte kunna besluta om att rätt ersättning betalas ut för utförd tjänst. Också avslöjande!

Eller kanske är debattartikeln skriven centralt, men då borde väl samarbetspartner Jonas Sjöstedt (V) och Vänsterpartiet fått vara med?

Valfriheten har kommit för att stanna. Detta för alla medborgares bästa.

JanEgon Leo