Från och med januari i år reserveras ytterligare en månad inom föräldrapenningen för vardera föräldern.

Det innebär att antalet dagar som inte kan avstås till den andra föräldern ökar från 60 till 90 dagar.

Vi liberaler har varit med och utvecklat föräldraförsäkringen sedan den infördes 1974, och vi tänker fortsätta reformarbetet.

Vårt lands föräldrapenning är så generös, framför allt i ett internationellt perspektiv, att den måste värnas och utvecklas om vi ska ha råd att behålla den. Och det har vi gjort.

Samtidigt som föräldraförsäkringen har byggts ut och blivit förmånligare, har Sveriges riksdag öronmärkt dagar till vardera föräldern. Det är till stor del Liberalernas förtjänst.

I samband med den senaste reformen, att öronmärka ytterligare 30 dagar, har brösttoner och slagord duggat tätt i debatter, artiklar och sociala medier.

Men vi liberaler står rakryggade och stolta. När motståndarna anklagar oss för att lägga oss i familjers vardag, glömmer de bort vår gemensamma historia.

I diskussionen om föräldraledigheten och vägen till ett mer jämställt samhälle får vi inte glömma att 1974 var ledigheten 180 dagar. I samband med införandet av den första pappamånaden 1995 höjdes också antalet föräldraledighetsdagar från 390 till 450. När den andra månaden infördes 2002 höjdes de totala dagarna till 480.

När den första pappamånaden infördes tog männen ut nio procent av alla dagar. Tack vare de reformer som har genomförts har männens uttag idag ökat till nära 25 procent.

En förändrad attityd i samhället har ökat uttaget, ersättningsnivåerna har höjts och dubbeldagar har införts, men den avgörande faktorn är de öronmärkta månaderna.

Tyvärr går utvecklingen för sakta för oss liberaler, då vi vill se ett jämnare uttag av dagar mellan könen.

Därför inför vi nu tillsammans med regeringen en tredje öronmärkt månad.

Även om man inte i samband med denna reform utökar det totala antalet dagar, måste till och med de mest inbitna motståndare kunna erkänna att föräldraförsäkringen de senaste 20 åren har utökats, blivit förmånligare och mer jämställd.

Om vi lyfter blicken utanför vårt lands gränser ser diskussionen annorlunda ut. Sex veckor upp till fyra månader är standard i jämförbara länder utanför Norden.

Som flergångsföräldrar tror vi att vårt system är att föredra jämfört med övriga världens. Därför måste vi försvara vårt system.

Men vi har inte råd att skapa strukturer som permanentar klyftor mellan könen, det är ju ändå vi alla som betalar.

Det är en väl avvägd kompromiss att vi som samhälle ser till att jämställdhet och barnens rätt till båda sina föräldrar också får styra över några av dagarna. Vi ska värna vår generositet mot landets barn. Men vi ska också ta ansvar.

Det är inte klåfingrighet eller socialism. Det är sunt förnuft.

David Gerson (L)

Anna Mårtensson (Liberala Kvinnor)

Birgitta Ohlsson (L)

Riksdagsledamot