Det är vårt gemensamma samhällsproblem att bidragsberoendet växer och nu krävs insatser som gör att fler lyckas få in en fot på arbetsmarknaden och därmed uppleva arbetsplatsens gemenskap. En sak är uppenbar: Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form är inte svaret på detta samhällsproblem. Endast två av tio svenskar har förtroende för arbetsförmedlingen. Enligt Demoskop anser endast 17 procent att Arbetsförmedlingen är bättre på att förmedla jobb än vad en platsannons i tidningen presterar.

Varken företag, arbetslösa eller kommuner är nöjda med Arbetsförmedlingen. När många företag säger att de undviker myndigheten vittnar det om en förtroendekris. Samhället ska ha höga förväntningar på att människor söker arbete och gör sitt yttersta för att försörja sig själv. Därför är det allvarligt att Arbetsförmedlingen också misslyckas med att kontrollera att de arbetssökande som får ersättning från samhället faktiskt aktivt söker arbete. Arbetsförmedlingen kostar ungefär 80 miljarder kronor per år. Det motsvarar mer än tre gånger vad polisen omsätter. Men de svaga resultaten talar sitt tydliga språk: det är dags att lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Vår utgångspunkt är tydlig: Det är alltid bättre att ha ett jobb även om lönen är lägre, än att gå arbetslös. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Passivt bidragsberoende ska brytas genom att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att ställa krav på motprestation – ett aktivitetskrav på arbetsföra människor med försörjningsstöd att genomföra praktik eller att man som arbetssökande ska söka arbete utanför kommungränsen. Det är en gåta att Socialdemokraterna låter Arbetsförmedlingens svaga resultat pågå år efter år. Istället för att göra det enklare för småföretag att anställa genom regelförenklingar och billigare kostnader envisas regeringen med arbetsmarknadspolitiska program som sköljer över företag med administration. Nu behövs en nystart för jobbpolitiken där antalet arbetsmarknadspolitiska program minskar och politiken fokuserar på de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Låt fler, även privata matchningsaktörer, vara med och förmedla arbete. Sverige behöver en ny jobbpolitik där Arbetsförmedlingen inte är svaret på hur vi skapar fler jobb.

Annons

Emma Carlsson Löfdahl, riksdagsledamot, Jönköping (L)

Said Abdu, arbetsmarknadspolitisk talesperson (L)

Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L)