Jönköping växer. En stark arbetsmarknad, högskola och många trygga uppväxtmiljöer lockar unga, studenter och familjer till oss.

Det är utmärkta förutsättningar för att bygga en modern och attraktiv stad.

Men för samtliga grupper är det alldeles för svårt att hitta bostad. Idag råder bostadsbrist.

Vi socialdemokrater vill se ett ökat byggande. Men vi ska inte bara bygga mer, vi ska också bygga rätt för att byggandet ska bidra till en mer sammanhållen och jämlik kommun.

Vi behöver en rejäl bygglinje för ett jämlikt Jönköping.

Idag ökar byggtakten i kommunen, men behöver fortsätta uppåt.

Tiden från idé till verklighet behöver bli kortare. Vi vill att Jönköpings kommun tar ett aktivt grepp för en sammanhållen byggprocess. Vi kan se hur socialdemokratiskt styrda Örebro aktivt har arbetat med att korta byggprocessen och är idag ledande i Sverige.

Det handlar om att sammansätta markanvisningar, detaljplaner och bygglov.

För att lyckas krävs en intensiv och ständigt pågående dialog med alla intressenter. Jönköpings kommun behöver hålla ett stadigt tag i taktpinnen för att tillgodose kommunmedborgarnas behov, och inte bara näringslivets krav.

Annons

Idag finns byggklara tomter redan färdiga, men spaden sätts inte i marken. Ett orimligt slöseri, vilket kräver ett tydligare ledarskap i vår kommun.

Vår byggpolitik handlar också om att stimulera små hyresrätter och byggande på höjden. Vi är övertygade om att staden behöver förtätas.

Men vi ser också byggandet som ett kraftfullt verktyg för att motverka klasskillnader. Det gör vi genom att bygga blandat. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter sida vid sida. Bara så skapar vi naturliga möten mellan människor. Bara så ser vi till att innerstaden inte blir en exklusivitet för de mest välbärgade, utan en folklig stad med jämlika förutsättningar.

Den styrande minoritetens beslut att exempelvis enbart bygga bostadsrätter på Kungsängen representerar en helt annan politik än vår.

Men lösningen är inte heller att backa in i framtiden som andra partier föreslår.

Att bygga lågt eller köra fast i utredningar genom ständiga återremisser är inte rätt väg för att Jönköping ska kunna välkomna fler eller utvecklas till en större, modernare stad.

Vi har en positiv syn på Jönköping och vill välkomna fler till vår kommun. Därför behöver vi ett tydligt ledarskap som sätter fart på byggandet.

Dit når vi genom en effektiv, hållbar och inte minst jämlik utbyggnad av staden.

Ett jämlikt samhälle behöver ett jämlikt byggande!

Adrian Ericson (S)

Niklas Sigvardsson (S)

Socialdemokraterna i Jönköping

S